TÌM HIỂU YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ DÀI ĐOẠN ĐẠI TRÀNG CẮT BỎ SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG

TÌM HIỂU YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ DÀI ĐOẠN ĐẠI TRÀNG CẮT BỎ SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG

TÌM HIỂU YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ DÀI ĐOẠN ĐẠI TRÀNG CẮT BỎ SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ  ĐẠI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 

Phạm Mạnh Cường*; Nguyễn Văn Xuyên* 
TÓM TẮT 
Mục tiêu:  tìm hiểu một số yếu tố liên quan  đến độ dài đoạn đại tràng  được cắt bỏsau phẫu thuật triệt căn điều trịung thư  đại tràng.  Đối tượng và phương pháp:  74 bệnh nhân ung thư  đại tràng được điều trị bằng phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện Quân y 103 từ3 – 2015 đến 1 – 2017 thuộc diện nghiên cứu. Ghi lại  đặc điểm bệnh nhân, khối u và phẫu thuật, bệnh phẩm đại tràng sau khi cắt bỏkhông cố định formol và tiến hành đo ngay độdài (đơn vị đo cm). Kết quả: độ dài bệnh phẩm trung bình ở bệnh nhân ung thư  đại tràng  được phẫu thuật triệt căn 31,6 ± 17,14 cm; 
cắt nửa  đại tràng phải 41,6 ± 9,9 cm, cắt  đại tràng trái 19,7 ± 6,8 cm, cắt gần hoàn toàn  đại tràng 72,0 ± 8,1 cm. Độdài bệnh phẩm ung thư đại tràng  ởnam dài hơn so với nữ, vịtrí khối u ở đại tràng phải dài hơn so với đại tràng trái có ý nghĩa thống kê. Trong phẫu thuật cắt đại tràng trái, độ dài bệnh phẩm ung thư đại tràng dài hơn có ý nghĩa thống kê ởmổmởso với mổnội soi và tương quan yếu với kích thước khối u.  Kết luận: độdài bệnh phẩm ung thư  đại tràng phụthuộc vào vịtrí khối u và kiểu cắt đoạn đại tràng. Trong phẫu thuật cắt đoạn đại tràng trái, độdài bệnh  phẩm dài hơn trong phẫu thuật mổmởvà tương quan yếu với kích thước khối u. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment