Tinh chế virut viêm não nhật bản (VNNB) để sản xuất vacxin tinh khiết dùng trong dự phòng bệnh viêm não nhật bản

Tinh chế virut viêm não nhật bản (VNNB) để sản xuất vacxin tinh khiết dùng trong dự phòng bệnh viêm não nhật bản

Tên bài báo:Tinh chế virut viêm não nhật bản (VNNB) để sản xuất vacxin tinh khiết dùng trong dự phòng bệnh viêm não nhật bản

Tác giả:    Đoàn Thị Thuỷ, Huỳnh Phương Liên, Nguyễn Hồng Hạnh, Hoàng Thuỷ Nguyên

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1991    Số:    1    Tập:    1    Trang:    19-25

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 4 loạt vacxin viêm não Nhật Bản tinh chế bằng siêu ly tâm ở các tốc độ và thời gian khác nhau. Kết quả: trong cùng một khoảng thời gian 13 giờ, hiệu suất virut thu được khi ly tâm 24.000 vòng/phút là 36%, 28.000 vòng/phút là 43,4%, 30..000 vòng/phút là 46,5%. Khi ly tâm 28.000 vòng/phút trong thời gian gấp đôi (26 giờ), hiệu suất virut thu được là 66,3%. Quá trình tinh chế đã loại được hầu hết các protein của não. So sánh với những quy định của Nhật Bản thì vacxin viêm não Nhật Bản sản xuất tại Viện Vệ sinh Dịch tễ học (Hà Nội) đạt tiêu chuẩn tinh khiết cao. Kiểm tra trên kính hiển vi điện tử thấy các hạt virut tinh khiết và nguyên vẹn, chứng tỏ quá trình tinh chế không làm ảnh hưởng đến cấu trúc các hạt virut.

Tinh chế virut viêm não nhật bản (VNNB) để sản xuất vacxin tinh khiết dùng trong dự phòng bệnh viêm não nhật bản

Leave a Comment