Tổng hợp và thiết lập tạp chuẩn captopril disulfid, 7-ADCA, D-phenylglycin, tạp D của amlodipin, tạp A và B của nifedipin dùng trong kiểm nghiệm thuốc

Tổng hợp và thiết lập tạp chuẩn captopril disulfid, 7-ADCA, D-phenylglycin, tạp D của amlodipin, tạp A và B của nifedipin dùng trong kiểm nghiệm thuốc

Tổng hợp và thiết lập tạp chuẩn captopril disulfid, 7-ADCA, D-phenylglycin, tạp D của amlodipin, tạp A và B của nifedipin dùng trong kiểm nghiệm thuốc.Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp dược trên thế giới, ngành dược Việt Nam cũng đã phát triển và khẳng định được vị trí của mình. Trên cả nước, với khoảng 200 nhà máy sản xuất dược phẩm đạt GMP-WHO, sản xuất các thành phẩm đa phần là thuốc generic, đặc biệt là các thuốc kháng sinh, thuốc điều trị bệnh tim mạch… Thêm vào đó, hiện đang có nhiều nhà máy sản xuất nguyên liệu dược ở nước ngoài mà nước ta phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu nên việc kiểm tra chất lượng cần phải được đặt lên hàng đầu áp dụng cho nguyên liệu đầu vào trước khi đưa vào sản xuất cũng như thành phẩm trước và trong quá trình lưu hành thuốc.

Tạp chất là những hợp chất được tạo thành trong quá trình sản xuất, bảo quản và lưu thông phân phối của nguyên liệu và thành phẩm. Tạp chất làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, tác động không nhỏ đến hiệu quả điều trị, làm thay đổi hiệu quả lâm sàng và đặc tính an toàn của thuốc hoặc gây các tác dụng không mong muốn của thuốc. Nhiều chuyên luận trong hầu hết dược điển tham chiếu và dượcđiển Việt Nam V [1], [24], [35], [74] bắt buộc phải kiểm tra tạp chất trong nguyên liệu và thành phẩm như cephalexin, amlodipin, captopril, nifedipin, … Trong khi đó, các tạp chuẩn được bán với giá rất đắt và phải nhập mua từ nước ngoài và đôi lúc không có sẵn trên thị trường, vì vậy gây khó khăn cho công tác kiểm nghiệm như tốn nhiều chi phí khi phải mua tạp chuẩn từ nước ngoài, mất thời gian đặt hàng và không chủ động trong công tác kiểm nghiệm.
Hiện nay, các thuốc kháng sinh nhóm cephalexin và các thuốc tim mạch captopril, amlodipin, nifedipin được đa số các nhà máy trong nước sản xuất và đã được các bác sĩ sử dụng điều trị cho người bệnh từ trước đến nay. Chỉ tiêu tạp chất liên quan trong thuốc và nguyên liệu làm thuốc là bắt buộc và đã được Cục quản lý Dược – Bộ Y tế qui định. Tuy nhiên, nguồn tạp đối chiếu hiện nay đang là mục tiêu hàng đầu cần phải giải quyết của nhà quản lý. Các nhà khoa học Dược cũng tập trung, nỗ lực nghiên cứu các quy trình tổng hợp nhằm bổ sung nguồn tạp chuẩn cho hệ thống kiểm nghiệm quốc gia. Do đó, việc lựa chọn các tạp chất của các hoạt chất2 này làm đối tượng nghiên cứu trong luận án để nghiên cứu điều chế và tiêu chuẩn hóa tạp chất lựa chọn nhằm hướng tới thiết lập tạp chuẩn góp phần thuận lợi trong công tác kiểm tra chất lượng thuốc, giúp giảm bớt chi phí mua tạp chuẩn từ nước ngoài và tăng danh mục tạp chuẩn thiết lập tại Việt Nam. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Tổng hợp và thiết lập tạp chuẩn captopril disulfid, 7-ADCA, D-phenylglycin, tạp D của amlodipin, tạp A và B của nifedipin dùng trong kiểm nghiệm thuốc” được thực hiện với mong muốn điều chế, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho các tạp chất và thiết lập tạp chuẩn để phục vụ công tác kiểm nghiệm tạp chất liên quan của nguyên liệu và thành phẩm chứa hoạt chất tương ứng. Mục tiêu của đề tài là:
1. Xây dựng qui trình tổng hợp 6 tạp chất captopril disulfid, 7-ADCA, Dphenylglycin, tạp D của amlodipin, tạp A và tạp B của nifedipin ở qui mô phòng thí nghiệm.
2. Xây dựng và thẩm định qui trình xác định độ tinh khiết các tạp tổng hợp bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.
3. Thiết lập được các tạp chuẩn captopril disulfid, 7-ADCA, D-phenylglycin, tạp D của amlodipin, tạp A và tạp B của nifedipin đạt yêu cầu chất đối chiếu quốc gia.
4. Xây dựng và thẩm định qui trình định lượng tạp chất captopril disulfid trong nguyên liệu và thành phẩm captopril bằng phương pháp sắc ký lỏng.
5. Ứng dụng các tạp chuẩn đã thiết lập trong kiểm nghiệm tạp captopril disulfid, 7-ADCA , D-phenylglycin, tạp D của amlodipin, tạp A và tạp B của nifedipin trong một số nguyên liệu và thành phẩm tương ứng đang lưu hành trên thị trường.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment