TỔNG QUAN VỀ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT CẮT THÙY TUYẾN GIÁP TRONG VI UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ NHÚ

TỔNG QUAN VỀ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT CẮT THÙY TUYẾN GIÁP TRONG VI UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ NHÚ

TỔNG QUAN VỀ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT CẮT THÙY TUYẾN GIÁP TRONG VI UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ NHÚ
Trần Xuân Sơn1, Nguyễn Quang Trung1, Hồ Mạnh Phương2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Đại học Y dược Cần Thơ
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Tổng quan về chỉ định cắt thùy giáp và các yếu tố liên quan đến chỉ định cắt thùy giáp trong vi ung thư tuyến giáp thể nhú. Phương pháp: Tổng quan hệ thống. Chúng tôi tìm kiếm 1 cách hệ thống trên sở dữ liệu PubMed, Medline, thư viện điện tử đại học Y Hà Nội để xác định các bài báo gốc liên quan đến cắt thùy giáp trong ung thư tuyến giáp thể nhú. Kết quả: Có 11 nghiên cứu được lựa chọn vào tổng quan này. Để chỉ định cắt thùy tuyến giáp đối với bệnh nhân vi ung thư tuyến giáp thể nhú cần có lựa chọn bệnh nhân có các yếu tố phù hợp. Kết luận: chỉ định cắt thùy giáp cho vi UTTG với các điều kiện thỏa mãn sau: (1) ung thư tuyến giáp thể nhú và đường kính lớn nhất của nhân ung thư <= 1cm và  (2) đơn nhân, (3) tổn thương nằm hoàn toàn trong tuyến giáp, không phá vỡ vỏ trên đại thể, không xâm lấn các cấu trúc xung quanh; (4) không có di căn hạch cổ xác định trên siêu âm trước phẫu thuật và phát hiện được trong phẫu thuật; (5) không có di căn xa; (6) không có tiền sử chiếu xạ vùng cổ; (7) không có tiền sử ung thư tuyến giáp có tính chất gia đình. 

Vi UTTG thể nhú theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), là các ung thư tuyến giáp thể nhú có đường kính tối đa 1 cm. Tỷ lệ mắc vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú ngày càng tăng  lên,  năm  2014  hơn  50%  các  trường  hợp UTTG mắc mới là vi UTTG thể nhú1–3. Tuy nhiên, tỷ  lệ  tử  vong  liên  quan  đến  vi  UTTG  thể  nhúkhông tăng lên đáng kể.Hiện nay phẫu thuật là phương pháp chính để điều  trị  vi  UTTG  thể  nhú. Tuy  nhiên  vẫncó những tranh cãi về mức độ phẫu thuật vi UTTG thể nhú. Một số tác gỉa cho rằng dù tiên lượng tốt, nhưng vi UTTG thể nhúcó khả năngtái phát và di căn4–7,  nêncắt toàn bộ tuyến giáp được xem  là  tiêu  chuẩn  điều  trị.  Ngược  lại,  một  số khác thấyrằng bệnh nhân vi UTTG thể nhú phải phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp là quá mức và chưa đủ bằng chứng đầy đủ chứng minh phương pháp này làm giảm nguy cơ tái phát và tử vong8. Các hướng dẫn gần đây của Hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ cho rằng chỉ cắt thùy giáp có thể đủ để điều trị vi UTTG thể nhú9.Ở Việt Nam và trên thế giới chưa có nhiều nghiên cứu tổng quan về chỉ định phẫu thuật cắt thùy giáp và các yếu tố liên quan tới chỉ định ở bệnh nhân vi UTTG thể nhú. Chúng tôi thực hiện tổng quan này, nhằm nhận xét về chỉ định và tìm hiểu các điều kiện chỉ định cắt thùy giáp đối với vi UTTG thể nhú của cáctác giả trên thế giới

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment