Tổng quan về chọc rút nước ối

Tổng quan về chọc rút nước ối

Tên bài báo:Tổng quan về chọc rút nước ối

Tác giả:    Nguyễn Thị Diễm Vân, Lê Văn Điển

Tên tạp chí:    Y học TP Hồ Chí Minh

Năm xuất bản:    1996    Số:    ĐB            Trang:    2-8

Tóm tắt:    

Giới thiệu tổng quan về lịch sử, các cách phân loại, kỹ thuật và các tai biến của chọc rút nước ối. Một số ý kiến về thực hiện chọc rút nước ối tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chọc rút nước ối đã được thực hiện tại các bệnh viện Phụ sản từ đầu thập niên 1970. Cho đến nay, toàn bộ các trường hợp chọc rút nước ối đều là những trường hợp muộn trong những tháng cuối của thai nhi. Để các trường hợp sinh đều suôn sẻ và rút ngắn khoảng cách biệt với các nước trong khu vực về chẩn đoán tiền sản giật cần thực hiện chọc rút nước ối sớm để cấy và làm tiêu bản nhiễm sắc thể.

Tổng quan về chọc rút nước ối

Leave a Comment