Trẻ hóa trung tâm khuôn mặt 2018

Trẻ hóa trung tâm khuôn mặt 2018

Trẻ hóa trung tâm khuôn mặt 2018.Sự lão hóa về thể chất của khuôn mặt là một quá trình đa yếu tố ảnh hưởng đến một khía cạnh quan trọng của thẩm mỹ: biểu hiện cảm xúc. Trẻ hóa trung tâm khuôn mặt khám phá tác động bất lợi của việc giảm thể tích và giảm chất lượng bề mặt da trong quá trình lão hóa của khuôn mặt và khả năng phục hồi của thay thế thể tích. Các kỹ thuật ghép mỡ được mô tả trong văn bản này sẽ giúp các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, thẩm mỹ da liễu và hàm mặt có được kết quả trẻ hóa da mặt tự nhiên hơn với độ ổn định lâu hơn so với nhiều kỹ thuật có sẵn khác.

Tài nguyên toàn diện này mô tả các kỹ thuật tiêm và thu hoạch mỡ tiên tiến cũng như các phương pháp cải tiến để chuẩn bị mô mỡ để có được sự sống sót tốt hơn của các hạt mỡ, loại bỏ sự cần thiết phải khắc phục, giảm thời gian chết và bệnh tật và tránh các biến chứng. Bác sĩ phẫu thuật có thể sử dụng phương pháp trẻ hóa trung tâm mặt cho hàng loạt các quy trình tương tự khác.

Trẻ hóa trung tâm khuôn mặt 2018
Centrofacial Rejuvenation
Bensimon, Richard H., Tonnard, Patrick L., Verpaele, Alexis M
Year:2018
Edition:First edition
Publisher:Thieme
Language:english

Trẻ hóa trung tâm khuôn mặt 2018

Leave a Comment