TỶ LỆ MẮC VIÊM BỜ MI DO DEMODEX VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN MẮT NGHỆ AN

TỶ LỆ MẮC VIÊM BỜ MI DO DEMODEX VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN MẮT NGHỆ AN

TỶ LỆ MẮC VIÊM BỜ MI DO DEMODEX VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN MẮT NGHỆ AN
Trần Tất Thắng1, Nguyễn Sa Huỳnh1
1 Bệnh viện Mắt Nghệ An
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ mắc và một số yếu tố liên quan đến viêm bờ mi do ký sinh trùng Demodex. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang tiến hành trên 33  bênh nhân đã được khám, chẩn đoán và điều trị viêm bờ mi do ký sinh trùng Demodex tại Bệnh viện Mắt Nghệ An trong thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021. Kết quả: Tỷ lệ mắt có triệu chứng viêm bờ mi do Demodex xét nghiệm dương tính chiếm tỷ lệ 72,73%, nhóm 30-45 tuổi chiếm 57,58%. nữ chiếm 66,67%; nam chiếm 33,33%, nông thôn chiếm 54,55%; thành thị chiếm 36,36%, nhóm nông dân 42,42%; công nhân 30,30%. ảnh hưởng của các yếu tố môi trường: khói bụi chiếm 45,45%; hóa chất chiếm 24,24% và nguồn nước ô nhiễm chiếm 12,12%, có dùng các yếu tố thuận lợi gặp hầu hết ở nữ giới chiếm 40,91%

Viêm  bờmi  là  viêm  của  một  phần trước  mi, một trong những bệnh phổbiến, có thểgặp ởcảnam  và  nữ,  các  lứa  tuổi  và  dân  tộc  khác  nhau [2].  Có  nhiều  cách  phân  loại  viêm  bờmi  khác nhau, theo nguyên nhân có thểchia viêm bờmi do nấm, vi rút, vi khuẩn, Demodex…[4] ỞViệt  Nam  viêm  bờmi do Demodex là căn bệnh thường gặp, bệnh thường có biểu hiện qua các triệu chứng khó chịu như kích ứng mắt và mi mắt,  cảm  giác  cộm,  nóng  rát,  ngứa,  đỏmắt, chảy nước  mắt,  sợánh  sáng,  hay  mỏi  mắt  khi nhìn  tập  trung  lâu  và  nhiều  khi ảnh hưởng đến chất lượng  thịlực  của người  bệnh,  bệnh  hay  tái phát [3]. Điều trịviêm bờmi do Demodex đòi hỏi sựchăm sóc đặc  biệt  vềvệsinh cá nhân, chăm sóc  tại  chỗ,  toàn  thân,  các  biện  pháp  sửdụng các  thuốc  khác nhau và điều  trịcác  triệu  chứng phối hợp cũng như sựkiên trì của thầy thuốc và bệnh nhân [6]. Xác định tỷlệmắc và một sốyếu tốliên  quan  đến  viêm  bờmi  do  ký  sinh  trùng Demodex của bệnh nhân tại Bệnh viện mắt NghệAn

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Viêm bờ mi, Demodex

Tài liệu tham khảo
1. Cheng AM, Sheha H, Tseng SC (2015). Recent advances on ocular Demodex infestation. Curr Opin Ophthalmol 2015;26:295-300. 
2. Đỗ Như Hơn (2012), Bệnh của mi mắt, Nhãn khoa Tập 2 
3. Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP HCM (2015), Điều trị các triệu chứng lâm sàng ở mắt do nhiễm Demodex folliculorum bằng ivermectin, NXB Y học 
4. Nguyễn Đức Anh (2019), Cẩm nang nhãn khoa lâm sàng (sách dịch), NXB Y học. 
5. Nguyễn Thị Bình (2013), Demodex và kỹ thuật xét nghiệm tìm Demodex, NXB Y học. 
6. Tạ Thị Ngọc (2018), “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm bờ mi do Demodex bằng Ivermectin”, luận văn cao học, bệnh viện Mắt Trung Ương. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment