Văn bản này cung cấp một cái nhìn tổng quan tiên tiến về bệnh u lympho không-Hodgkin (NHL) ở trẻ em và thanh thiếu niên. Sách này được chia thành bảy phần, mỗi phần tập trung vào một thành phần quan trọng của NHL ở trẻ em, bao gồm lịch sử và dịch tễ học, bệnh lý và sinh học phân tử, đánh giá và đáp ứng bệnh, các loại NHL phổ biến và hiếm gặp, và các chiến lược điều trị mới và hiện tại .
Văn bản cũng đánh giá toàn diện các tác động muộn của điều trị, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và điều trị NHL ở các quốc gia có nguồn lực hạn chế.
Được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này, u lympho không-Hodgkin (NHL) ở trẻ em và thanh thiếu niên là một nguồn tài nguyên quý giá cho các bác sĩ lâm sàng và các học viên điều trị cho trẻ em và thanh thiếu niên mắc NHL.

Về các tác giả
Oussama Abla, MD, Bệnh viện Nhi khoa, Đại học Toronto, Toronto, Canada
Andishe Attarbaschi, MD, Bệnh viện Nhi đồng St. Anna, Đại học Y Vienna, Vienna, Áo

THÔNG TIN_
Non-Hodgkin’s Lymphoma in Childhood and Adolescence
Editors:
Oussama Abla
Andishe Attarbaschi
Copyright 2019
Publisher: Springer International Publishing
Copyright Holder: Springer Nature Switzerland AG
ebook ISBN: 978-3-030-11769-6
Hardcover ISBN: 978-3-030-11768-9
Edition Number: 1
Number of Pages: 376

TẢI SÁCH: Định dạng PDF – 376 trang – Kích thước 17 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *