U TỦY TĂNG SINH ÁC TÍNH, SINH HỌC VÀ LIỆU PHÁP

U TỦY TĂNG SINH ÁC TÍNH, SINH HỌC VÀ LIỆU PHÁP

U TỦY TĂNG SINH ÁC TÍNH, SINH HỌC VÀ LIỆU PHÁP.Tham khảo súc tích này cung cấp một sự cân bằng lý tưởng của sinh học và các chiến lược trị liệu thực tế cho các khối u ủy tăng sinh cổ điển và không cổ điển BCR/ABL âm tính. Sử dụng danh mục phân loại, và tiêu chuẩn chẩn đoán của Tổ chức Y tế thế giới hiện nay, các chuyên gia quốc tế đã tập hợp để truyền đạt kiến thức cập nhật nhất trong lĩnh vực đang nhanh chóng phát triển này.

Các chương mở đầu bao quát chẩn đoán và phân loại, di truyền học, các phát hiện di truyền tế bào, và các yếu tố tiên lượng của u tủy tăng sinh ác tính MPNs. Các chương về sau khám phá các liệu pháp cụ thể đối với các thực thể bệnh khác nhau, bao gồm tăng hồng cầu lưới trong máu ác tính, giảm tiểu cầu thiết yếu, xơ hóa tủy, các rối loạn tế bào ưa eozin và bệnh lý tương bào. Các khu vực khác thảo luận vè liệu pháp ức chế JAK2, cấy ghép tế bào gốc tạo máu, thay thế tủy.
Cuốn sách này sẽ là một tham khảo lý tưởng cho các chuyên gia huyết học lâm sàng, làm giàu thêm hiểu biết của chúng ta về những khám phá gần đây và ảnh hưởng của chúng đối với các can thiệp, thăm dò và điều trị.

U TỦY TĂNG SINH ÁC TÍNH, SINH HỌC VÀ LIỆU PHÁPTÓM LƯỢC
Myeloproliferative Neoplasms: Biology and Therapy
Srdan Verstovsek, Ayalew Tefferi
Price: $189
Hardcover: 247 pages
Publisher: Humana Press;
1st Edition (October 21, 2010)
Language: English
ISBN-10: 1607612658
ISBN-13: 978-1607612650

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment