Ung thư hắc tố nhận xét 81 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K từ 1975-1986

Ung thư hắc tố nhận xét 81 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K từ 1975-1986

Tên bài báo:Ung thư hắc tố nhận xét 81 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K từ 1975-1986

Tác giả:    Đoàn Hữu Nghị, Trần Hồng Trường, Đỗ Bá Hiển

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1990    Số:    3    Tập:    152    Trang:    8-16

Nghiên cứu trên 81 bệnh nhân (BN) ung thư hắc tố (UTHT) tại bệnh viện K từ năm 1975 đến 1986, gồm 41 nam và 40 nữ, từ 3 tháng đến 84 tuổi. Lứa tuổi hay gặp nhất: 40-70 tuổi (76%). Hầu hết tổn thương ở mức độ IV, thể cục chiếm 60%, ở chi dưới chiếm 53%. UTHT có mức ác tính cao: 30% BN tiến triển xấu ngay, 38% di căn sau 3 năm. Các vị trí di căn: hạch, da và tổ chức dưới da, phổi, gan, cột sống. Vì UTHT tiến triển lan rộng sớm nên có xu hướng điều trị lấy rộng tổn thương và cắt cụt tháo khớp, vét hạch bảo tồn với N0 không cải thiện được tiên lượng. Cần theo dõi và điều trị kịp thời ổ tái phát.

Ưng thư hắc tố nhận xét 81 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K từ 1975-1986

Leave a Comment