Di căn hệ thần kinh trung ương, ấn bản 2020

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về di căn não, từ các khía cạnh sinh học phân tử đến quản lý trị liệu và quan điểm. Do tỷ lệ mắc của các khối u ngày càng tăng và nhu cầu cấp thiết để kiểm soát hiệu quả các bệnh […]

Read More

Atlas đáp ứng với liệu pháp miễn dịch, ấn bản 2020

Tập atlas này là một hướng dẫn ngắn gọn nhưng toàn diện về các kiểu phản ứng đa dạng đối với liệu pháp miễn dịch như được quan sát trên Chụp cắt lớp phát xạ positron /Chụp cắt lớp điện toán (PET/CT) và các phương thức hình ảnh thông thường khác, bao gồm CT và […]

Read More

Atlas phẫu thuật ung thư tuyến tụy, ấn bản 2020

Cuốn sách này thảo luận toàn diện về các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến cho bệnh ung thư tuyến tụy, bao gồm phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi và hỗ trợ robot, cũng như phẫu thuật giảm nhẹ và cắt bỏ toàn bộ tuyến tụy. Nó cũng có tính năng minh họa độ […]

Read More