VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN
Phạm Hữu Ánh1, Trần Minh Hậu2, Nguyễn Thị Quỳnh Trang3
1 Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
2 Trường Đại học Y dược Thái Bình
3 Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đối tượng nghiên cứu bao gồm toàn bộ 112 điều dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Mục tiêu nhằm mô tả vai trò của điều dưỡng viên trong các cấu phần hoạt động marketing tại bệnh viện. Phương pháp nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp dịch tễ học mô tả qua cuộc điều tra ngang. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trên 90% trong tổng số 112 đối tượng trong nghiên cứu đều có những hoạt động tham gia tạo thành cấu phần hoạt động marketing bệnh viện. Điều dưỡng viên đóng góp hoặc trực tiếp tham gia xây dựng giá, phí các loại dịch vụ bệnh viện từ 76,8% đến 87,5%, tham gia xây dựng các quy trình kỹ thuật là 74,1%. Tới 99,1% điều dưỡng viên trực tiếp tham gia các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, vệ sinh khoa phòng và bệnh viện. Có 94,6% – 99,1% điều dưỡng viên đóng vai trò là kênh cung cấp các dịch vụ bệnh viện. Từ 75,9% đến 99,1% điều dưỡng viên đóng vai trò trực tiếp trong công tác quảng bá, tuyên truyền và tư vấn… của hoạt động marketing dịch vụ y tế của bệnh viện. Kết luận: Điều dưỡng viên đóng vai trò trực tiếp tham gia vào hầu hết các hoạt động marketing của bệnh viện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín bệnh viện, đóng góp không nhỏ vào công tác quảng bá và thu hút người bệnh.

Cùng với sự phát triển kinh tế -xã hội, nhu cầu  sử  dụng  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của người dân tăng nhanh, các bệnh viện phải đổi mới để làm hài lòng và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đó. Dịch vụ y tế là một loại hình dịch vụ đặc biệt dành riêng cho người bệnh với nhu khác  nhau.  Marketing  dịch  vụ  về  cơ  bản  là marketing  dịch  vụ  có  tính  xã  hội  trong  đó marketing dịch vụ y tế được hiểu là làm cho dịch vụ y tế phù hợp với từng nhóm người khác nhau, đảm bảo họ nhận được dịch vụ chất lượng tốt tương xứng với mức chi phí bỏ ra, phù hợp với nhu  cầu  và  sựhài  lòng  của  họ.  Vận  dụng marketing dịch vụ trong các hoạt động marketing tại cơ sở y tế nhằm giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe đồng thời gia tăng sự hợp tác và sự tuân thủ quá trình điều trị của người bệnh [1]. Tại bệnh viện, điều dưỡng thường xuyên tiếp xúc với người bệnh và người nhà của họ, điều dưỡng có vai trò tích cực, trực tiếp giúp cải thiện tình  trạng  của  người  bệnh  hoặc  chuyển  tuyến đến cơ sở điều trị thích hợp. Điều dưỡng chính là nhóm  đối  tượng  đóng  góp  vai  tròquan  trong trọng sự phát trển bền vững của bệnh viện. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: Mô tả vai trò của điều dưỡng viên trong các cấu phần của hoạt động marketing dịch vụ y tế tại  bệnh  viện  đa  khoa  huyện  Quỳnh  Phụ,  tỉnh Thái Bình năm 2021

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Điều dưỡng, Marketing bệnh viện

Tài liệu tham khảo
1. Phạm Trí Dũng (2015), Marketing bệnh viện. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 
2. Nguyễn Thị Thanh Diễm (2017), Thực trạng hoạt động marketing và nhận thức của khách hàng về marketing dịch vụ y tế tại bệnh viện quận Thủ Đức năm 2017, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Đại học Y tế công cộng. 
3. Nguyễn Anh Hiệp (2010), Bước đầu đánh giá hoạt động marketing của các bệnh viện tư nhân tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2009, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Đại học Y tế công cộng. 
4. Nguyễn Thị Hồng Vân (2014), Hoàn thiện marketing – mix phát triển thị trường bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, Hải Dương, Luận văn, Đại học Thương mại. 

VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

Leave a Comment