Vỡ MàNG ốI SớM Và KếT QUả THAI Kỳ TạI BệNH VIệN ĐA KHOA THàNH PHố CầN THƠ

Vỡ MàNG ốI SớM Và KếT QUả THAI Kỳ TạI BệNH VIệN ĐA KHOA THàNH PHố CầN THƠ

Vỡ MàNG ốI SớM Và KếT QUả THAI Kỳ TạI BệNH VIệN ĐA KHOA THàNH PHố CầN THƠ

LÂM ĐỨC TÂM, NGUYỄN THỊ HUỆ
TÓM TẮT
Nghiên  cứu  cắt  ngang  mô  tả  1350  trường  hợp  sanh  tại Bệnh  viện Đa  khoa  Thành  phố  Cần  Thơ:  tỉ lệ  ối  vỡ  sớm  là 10,22%; thời gian ối vỡ đến khi nhập viện là 178,33 ±  184,25 phút, trong đó 76,81% vào viện sau 60 phút; ối vỡ đến CTC mở 3 cm là 407,59 ± 258,28 phút; đến CTC mở trọn là 579,48 ±  278,01 phút; ối vỡ đến sanh là 685,54  ±  318,13 phút.  Sản phụ từ 20- < 25 tuổi có OVS chiếm 31,16%, chưa ghi nhận sự khác biệt về tuổi và tình trạng ối.Đặc điểm trẻ sơ sinh trong OVS:  Tuổi thai là 38,71 ±  1,31 tuổi. 94,2% trẻ có tuổi thai # 37  tuần. Không  có  sự  khác  biệt  về tuổi  thai  giữa  hai  nhóm. Cân nặng trẻ từ 2500 – < 3500 gram. Cân nặng trung bình là 3019,57  ±  387,55 gram. Hầu hết trẻ có Apgar tốt, không cần hồi sức. Ngôi  thai bất thường có nguy cơ OVS. Tỉ lệ mổ lấy thai trong OVS là 51,45% cao hơn so với ối còn
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment