Hình ảnh là không thể thiếu hơn bao giờ hết đối với giáo dục giải phẫu và trong suốt y học hiện đại. Dựa trên sự thành công của các phiên bản trước, phiên bản thứ năm được sửa đổi hoàn chỉnh này cung cấp một nền tảng tuyệt vời để hiểu về giải phẫu người áp dụng, cung cấp một cái nhìn đầy đủ về các cấu trúc và mối quan hệ trong cơ thể bằng các kỹ thuật hình ảnh mới nhất.

Đó là lý tưởng phù hợp với nhu cầu của sinh viên y khoa, cũng như bác sĩ X quang, KTV X quang và bác sĩ phẫu thuật trong quá trình đào tạo. Nó cũng sẽ chứng minh là tham khảo vô giá đối với các sinh viên và chuyên gia khác, những người đòi hỏi một quan điểm rõ ràng, chính xác về giải phẫu trong thực tế hiện nay.

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Weir & Abrahams’ Imaging Atlas of Human Anatomy
Author(s): Jonathan D. Spratt et al.
Publisher: Elsevier
Year: 2016 Edition: 5th
Language: English Pages (bibliotech): 280265
ISBN: 0723438269, 9780723438267
Size: 188 MB Extension:pdf

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 280 trang, 188 MB

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *