WILEY, SINH HỌC VÀ SINH BỆNH HỌC GAN 5E

WILEY, SINH HỌC VÀ SINH BỆNH HỌC GAN 5E

WILEY, SINH HỌC VÀ SINH BỆNH HỌC GAN 5E ( The Liver: Biology and Pathobiology )

Trong ấn bản thứ 5, cuốn sách tuyệt vời này vẫn tiếp tục duy trì được thế mạnh của nó trong việc liên kết sinh lý học phân tử đến sự hiểu biết về giải phẫu bệnh học và điều trị, với sự cập nhật những trạng thái mới nhất và định hướng phát triển trong tương lai của chuyên nghành gan học.

Được sửa đổi cẩn thận, ấn bản này bao gồm 60 chương mới. Cũng giống như trong ấn bản trước. Một phần gọi là “Tầm nhìn” tóm tắt những tiến bộ phi thường trong các lĩnh vực được kỳ vọng sẽ có một ảnh hưởng quan trọng đến gan học.

Ấn bản thứ 5 bao gồm các chủ đề mới như công nghệ mô của gan, liệu pháp gene tác động trực tiếp lên gan, giải mã bộ gen ung thư gan, và hình ảnh học  cấu trúc và các proteins tế bào.

Dưới sự biên tập cẩn thận của Tiến sĩ Irwin Arias và các biên tập viên liên kết xuất sắc, các nhà nghiên cứu về Gan hàng đầu thế giới cung cấp một bao quát toàn diện về:

+ Các tế bào: tế bào gan, sự tiết mật, và tế bào hình sin

+ Liên quan với các chức năng tế bào

+ Liên quan đến các bộ phận cơ thể khác

+ Phân tích giải phẫu bệnh học

WILEY, SINH HỌC VÀ SINH BỆNH HỌC GAN 5E

THÔNG TIN

The Liver: Biology and Pathobiology

Irwin Arias, Allan Wolkoff, James Boyer, David Shafritz, Nelson Fausto, Harvey Alter, David Cohen

Price: $331

Hardcover: 1216 pages

Publisher: Wiley; 5 edition (December 15, 2009)

Language: English

ISBN-10: 0470723130

ISBN-13: 978-0470723135

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment