XẠ TRỊ TOÀN NÃO-ỦY BỆNH NHI CÓ GÂY MÊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

XẠ TRỊ TOÀN NÃO-ỦY BỆNH NHI CÓ GÂY MÊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

XẠ TRỊ TOÀN NÃO-ỦY BỆNH NHI CÓ GÂY MÊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

LÊ TRỌNG HÙNG1, LÊ THÀNH NGUYÊN1, PHAN CẢNH DUY2,NGÔ DŨNG3, LÊ NGỌC BÌNH3, HỒ THỊ THANH PHƯƠNG4
TÓM TẮT
Mục tiêu: Phân tích ưu nhược điểm trong kế hoạch xạ trị toàn não – tủy (CranioSpinal Irradiation – CSI) có gây mê, đánh giá các chỉ số về độ bao phủ liều tại thể tích lập kế hoạch (Planning Target Volume-PTV), các cơ quan nguy cấp (Organs At Risk-OARs) và vùng ghép trường (Junction).
Đối tượng và phương pháp: 10 bệnh nhi độ tuổi trung bình 4 tuổi (nhỏ nhất 2 tuổi, lớn nhất 7 tuổi) có chỉ định xạ trị toàn não – tủy có gây mê từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018. Chúng tôi áp dụng kỹ thuật xạ trị 3D-CRT (Three Dimensional-Conformal Radiation Therapy) cho kế hoạch 1 xạ trị toàn não – tủy (PTV1) và kỹ thuật xạ trị hình cung điều biến liều theo thể tích khối u (Volumetric Modulated Arc Therapy – VMAT) cho kế hoạch 2 nâng liều tại u nguyên phát (PTV2). Trong suốt quá trình chụp CT mô phỏng và điều trị hàng ngày, bệnh nhân đều được gây mê. Điều trị trên máy gia tốc Elekta AXESSE, chụp cone beam CT kiểm tra bởi thiết bị hướng dẫn ảnh XVI và kế hoạch được lập trên phần mềm XiO 5.10 và Monaco 5.11.
Kết quả và bàn luận: Liều chỉ định từ 24Gy đến 54Gy (từ 16 đến 30 buổi chiếu). Giá trị trung bình độ bao phủ theo liều chỉ định tại PTV1 là 90%, PTV2 là 95%, liều cao (hotspot) tại vùng ghép trường là 115%. Các tổ chức nguy cấp như: phổi, gan, thận, dây thần kinh thị, thân não… nhận liều trong giới hạn cho phép.
Kết luận: Nhờ kết hợp với gây mê, bệnh nhi mới hoàn thành tốt phác đồ xạ trị toàn não – tủy. Ưu điểm của việc phối hợp trên đem lại độ chính xác cao, hiệu quả điều trị tốt. Bên cạnh đó với việc xoay bàn điều trị 2700 trong việc lập kế hoạch và điều trị sẽ hạn chế được liều cao hay thiếu liều chỉ định tại vùng ghép trường. Nhược điểm là tốn nhiều thời gian và nhân lực cho quá trình lập kế hoạch và điều tr

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment