Xây dựng quy trình sản xuất vaccin tả uống dạng viên

Xây dựng quy trình sản xuất vaccin tả uống dạng viên

Tên bài báo:Xây dựng quy trình sản xuất vaccin tả uống dạng viên

Tác giả:Ngô Phú, Nguyễn Thị Kê, Hoàng Thu Thuỷ, Đặng Đức Phú
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:2000Số:9Tập:387Trang:3-5
Tóm tắt:
Vaccin tả dạng viên đã được thử nghiệm trên người tình nguyện. Gần 100 người tình nguyện tại Nha Trang và Đà Lạt đã uống hai liều vaccin này (mỗi liều 150 tỉ vi khuẩn tả) với khoảng cách 14 ngày. Không thấy người nào có phản ứng sau uống vaccin. Bước đầu theo dõi diễn biến đáp ứng kháng thể diệt Vibrio trong máu người tình nguyện theo thời gian 1, 3, 6 tháng sau khi uống vaccin, thấy kết quả tương đối khả quan.Vaccin tả dạng viên có thể đáp ứng được phần nào yêu cầu đặt ra dạng viên dễ hoà tan, bảo quản được ở nhiệt độ thường.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment