XỬ TRÍ HEN THEO GINA 2002 ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN HEN ĐÃ DÙNG CORTICOID ĐƯỜNG TOÀN THÂN

XỬ TRÍ HEN THEO GINA 2002 ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN HEN ĐÃ DÙNG CORTICOID ĐƯỜNG TOÀN THÂN

 XỬ TRÍ HEN THEO GINA 2002 ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN HEN ĐÃ DÙNG CORTICOID ĐƯỜNG TOÀN THÂN 

Lê Quang Quỳnh Trâm*, Lê Thị Tuyết Lan** 
TÓM TẮT 
Corticoid dạng uống và chích đã được sử dụng để điều trị hen tại nước ta từ vài thập niên qua. Tuy nhiên sử dụng corticoid đường toàn thân kéo dài có thểbị các tác dụng phụ có hại. Các nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy corticoid dạng hít an toàn và có hiệu quả. Chúng tôi khảo sát hiệu quả kiểm soát hen khi áp dụng theo hướng dẫn GINA 2002 trên 102 bệnh nhân ngoại trú có tiền căn dùng corticoid uống/ chích tại BV Đại học Y Dược TPHCM từ tháng 9/2003 đến tháng 8/2004. Kết quả cho thấy: cả triệu chứng lâm sàng (triệu chứng ngày, triệu chứng đêm, nhu cầu dùng thuốc cắt cơn) lẫn các trị số hô hấp ký (VC, FVC, FEV1, PEF) đều cải thiện rõ sau 2 tuần và vẫn tiếp tục cải thiện cho đến thời điểm sau 3 tháng điều trị

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment