Gray Hướng dẫn ôn thi Giải phẫu học 2e

Trong phiên bản thứ hai, Grey Anatomy Review tiếp tục là một tài nguyên dễ sử dụng giúp bạn liên quan giải phẫu với thực hành lâm sàng và vượt qua các bài kiểm tra của bạn. Được thiết kế như một người bạn đồng hành với Grey Giải phẫu học cho sinh viên, sách […]

Read More

Atlas X-Quang giải phẫu người của Weir & Abrahams, Phiên bản 5

Hình ảnh là không thể thiếu hơn bao giờ hết đối với giáo dục giải phẫu y học hiện đại. Dựa trên sự thành công của các phiên bản trước, phiên bản thứ năm được sửa đổi hoàn chỉnh này cung cấp một nền tảng tuyệt vời để hiểu về giải phẫu người được áp […]

Read More

Atlas màu Dược lý học – Tái bản lần thứ 5

Phiên bản thứ năm của Luellmann Atlas màu dược lý đã được sửa đổi rộng rãi để bao gồm tất cả các tiến bộ gần đây và các loại thuốc mới, và các minh họa đã được tối ưu hóa và cập nhật. Mỗi trang trải rộng hai trang trình bày văn bản súc tích […]

Read More

[SERIES Các hệ thống cơ thể] Hệ thống Tim mạch, 2e

Một trong bảy tập trong loạt sách Các Hệ thống cơ thể. Văn bản súc tích bao gồm giải phẫu cốt lõi, sinh lý học và hóa sinh theo cách tích hợp theo yêu cầu của các khóa học y tế dựa trên hệ thống và vấn đề. Khoa học cơ bản được trình bày […]

Read More

[SERIES Các hệ thống cơ thể] Hệ thống Hô hấp, 2e

Một trong bảy tập trong loạt sách Các Hệ thống cơ thể. Văn bản súc tích bao gồm giải phẫu cốt lõi, sinh lý học và hóa sinh theo cách tích hợp theo yêu cầu của các khóa học y tế dựa trên hệ thống và vấn đề. Khoa học cơ bản được trình bày […]

Read More

[SERIES Các hệ thống cơ thể] Hệ thống Thần kinh, 2e

Một trong bảy tập trong loạt sách Các Hệ thống cơ thể. Văn bản súc tích bao gồm giải phẫu cốt lõi, sinh lý học và hóa sinh theo cách tích hợp theo yêu cầu của các khóa học y tế dựa trên hệ thống và vấn đề. Khoa học cơ bản được trình bày […]

Read More

[SERIES Các hệ thống cơ thể] Hệ thống Nội tiết, 2e

Một trong bảy tập trong loạt sách Các Hệ thống cơ thể. Văn bản súc tích bao gồm giải phẫu cốt lõi, sinh lý học và hóa sinh theo cách tích hợp theo yêu cầu của các khóa học y tế dựa trên hệ thống và vấn đề. Khoa học cơ bản được trình bày […]

Read More

[SERIES Các hệ thống cơ thể] Hệ thống Tiêu hoá, 2e

Một trong bảy tập trong loạt sách Các Hệ thống cơ thể. Văn bản súc tích bao gồm giải phẫu cốt lõi, sinh lý học và hóa sinh theo cách tích hợp theo yêu cầu của các khóa học y tế dựa trên hệ thống và vấn đề. Khoa học cơ bản được trình bày […]

Read More