PET/CT trong các rối loạn não, Phiên bản 2019

Cuốn sách bỏ túi minh họa tốt này cung cấp hướng dẫn cập nhật về các ứng dụng lâm sàng và nghiên cứu của PET /CT trong các rối loạn thần kinh và ung thư thần kinh phổ biến nhất. Các chương mở đầu bao gồm những ưu và nhược điểm của các kỹ thuật […]

Read More