Netter Atlas Giải phẫu người 7th Edition, 2019

The only anatomy atlas illustrated by physicians, Atlas of Human Anatomy, 7th edition, brings you world-renowned, exquisitely clear views of the human body with a clinical perspective. In addition to the famous work of Dr. Frank Netter, you’ll also find nearly 100 paintings by Dr. Carlos A. G. Machado, one of today’s foremost medical illustrators. […]

Read More

Giải phẫu học lâm sàng dành cho Sinh viên Y khoa và các bác sĩ trẻ 14e

Now in its fourteenth edition, Clinical Anatomy is the definitive text offering medical students, postgraduate trainees and junior doctors the anatomical information they need to succeed in a clinical setting. Professor Harold Ellis and Professor Vishy Mahadevan provide an accessible, comprehensive, and detailed exploration of anatomy, specifically designed for students and trainees at all levels. […]

Read More

Bài giảng Giải Phẫu Học – Nguyễn Quang Quyền | Tập 1

Bộ sách “Bài giảng Giải Phẫu Học” do cố Giáo sư Nguyễn Quang Quyền chủ biên với sự tham gia biên soạn của các nhà giải phẫu giàu kinh n ghiệm và sự góp sức của tập thể cán bộ nhân viên Bộ môn Giải Phẫu Học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí […]

Read More

Bài giảng Giải Phẫu Học – Nguyễn Quang Quyền | Tập 2

Bộ sách “Bài giảng Giải Phẫu Học” do cố Giáo sư Nguyễn Quang Quyền chủ biên với sự tham gia biên soạn của các nhà giải phẫu giàu kinh nghiệm và sự  góp sức của tập thể cán bộ nhân viên Bộ môn Giải Phẫu Học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. […]

Read More

Bài giảng Giải phẫu học – Đại học Y Hà Nội

Bài giảng Giải phẫu học – Giải phẫu học là một trong những môn học cơ bản phục vụ cho Y học lâm sàng, cùng với sinh lý trở thành hai môn căn bản nhất đối với sinh viên năm nhất và năm hai. Hiện nay sinh viên Y năm đầu đang học một chương […]

Read More

Atlas Giải Phẫu Người Chú Giải Và Trắc Nghiệm

Atlas giải phẫu là công cụ không thể thiếu đối với sinh viên y để có thể học đựoc môn học nhiều tính mô tả này. Diễn tả cấu trúc cơ thể nguời bằng bao nhiêu lời cũng không thể thay thế đuợc cho các hình ảnh minh họa với những yêu cầu bắt buộc […]

Read More

[Android] Gray Atlas Giải phẫu người || Full

Gray’s Anatomy is a classic human anatomy textbook originally written by Henry Gray. The first in 1858 and is considered by many to be one of the most iconic and significant medical books of all time. Gray’s Anatomy is now available on your Android phones. Gray’s Anatomy This is the FREE application to learn about […]

Read More

[PDF] Atlas giải phẫu ngoại khoa (SÁCH DỊCH)

Bản dịch tiếng Việt của cuốn sách Atlas of Surgical Anatomy Masquelet được nhóm dịch thuật sinh viên CLB Ngoại khoa Đại học Y dược Hải Phòng thực hiện trong thời gian hè năm học 2017 – 2018, nhằm khích lệ tinh thần dịch thuật và học tập của thành viên CLB, đồng thời tạo […]

Read More

Giải phẫu và Sinh lý học căn bản (Tiếng Việt)

Ideal as a companion to the text. Perfect as a stand-alone study guide. Leading the way for nearly 25 years with unsurpassed clarity, content, and completeness. Make anatomy and physiology fun and easy to study. Through six editions, this best-selling text has led the way with exactly what you need to build a firm foundation […]

Read More