Atlas Ảnh chụp Giải phẫu người lâm sàng, Phiên bản 8e

Atlas màu ảnh chụp giải phẫu người đem đến những hình ảnh chụp đầy màu sắc của các mẫu phẩm giải phẫu tử thi thực tế, với các bản vẽ mô phỏng đi kèm và các hình ảnh chẩn  đoán. Các ảnh chụp làm sáng tỏ các cấu trúc giải phẫu với những minh họa không […]

Read More

Moore Giải phẫu học Lâm sàng căn bản, Phiên bản 5

Giải phẫu học lâm sàng căn bản, ấn bản thứ 5 giới thiệu các khái niệm giải phẫu học chủ chốt trong cuốn Giải phẫu học theo định hướng lâm sàng ấn bản thứ 6, trong một định dạng súc tích, dễ đọc, và thân thiện với sinh viên.  Giáo trình bao gồm các hộp […]

Read More

Anatomy and Physiology for Health Professionals 3rd Edition

Anatomy and Physiology for Health Professionals 3rd Edition by Jahangir Moini (Author) Written with health professions students in mind, the Third Edition of Anatomy and Physiology for Health Professionals offers an engaging, approachable, and comprehensive overview of human anatomy and physiology. Get ebook : $10.00  The Third Edition features a total of six multifaceted ‘Units’ which […]

Read More