Trắc nghiệm chiến lược y tế việt nam (có đáp án)

Trắc nghiệm chiến lược y tế việt nam (có đáp án) 1.       Những thành tựu cơ bản của ngành y tế trong thời kỳ đổi mới : @A. Củng cố được hệ thống tổ chức y tế cơ sở.Hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế cơ sở. Đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng … Read more

Trắc nghiệm mô hình sức khoẻ bệnh tật (có đáp án)

Trắc nghiệm mô hình sức khoẻ bệnh tật (có đáp án) 1.     Hiện nay ngành y tế nước ta đang sử dụng bảng phân loại quốc tế về bệnh tật lần thứ @A. 10 B. 9 C. 8 D. 11 E. 12 Chuyên mục: Ngân hàng đề thi y khoa 2.     Phân loại quốc  tế … Read more

Trắc nghiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu

Trắc nghiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu 1.       Chủ trương đề xướng tuyên ngôn AlmaAta xuất phát từ : @A. Các nước TBCN. B. Các nước XHCN. C. Các nước Châu Á D. Các nước châu Phi. E. Các nước châu Mỹ Latin. Chuyên mục: Ngân hàng đề thi y khoa 2.       Tuyên ngôn … Read more

Trắc nghiệm đại cương y tế công cộng và tổ chức y tế

Trắc nghiệm đại cương y tế công cộng và tổ chức y tế 1.      Khoa học nghiên cứu tình trạng sức khỏe, thể lực, bệnh tật của cộng đồng, của xã hội; nghiên cứu các điều kiện sống, điều kiện làm việc và các yếu tố tự nhiên xã hội ảnh hưởng tới tình trạng … Read more

Trắc nghiệm liên quan giữa chuyên khoa tai mũi họng với các chuyên khoa khác trong ngành y

Trắc nghiệm liên quan giữa chuyên khoa tai mũi họng với các chuyên khoa khác trong ngành y (có đá án) 1. Biến chứng nào sau đây không phải do vai trò lò viêm thuộc TMH: A. Viêm cầu thận cấp @B. Viêm màng não mủ C.  Thấp khớp cấp D.  Viêm nội tâm mạc … Read more

1000 CÂU TRẮC NGHIỆM GIẢI PHẪU HỌC + ĐÁP ÁN

1000 CÂU TRẮC NGHIỆM GIẢI PHẪU HỌC + ĐÁP ÁN 874.      Cơ bám ở vùng X trên hình vẽ là a.         Cơ nhị đầu                                                d. Cơ ngửa b.        Cơ sấp tròn                                               e. Cơ gấp các ngón nông c.         Cơ gập ngón cái dài 875.      Cơ bám vào vùng X trên hình vẽ làm động tác … Read more

BỘ CÂU HỎI TRẮC NghiệM DƯỢC LIỆU (có đáp án)

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DƯỢC LIỆU Sinh học Đại cương (Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU Mục tiêu 1: Trình bày được định nghĩa, nội dung của môn học I.  Mức độ nhớ 1.   Nguồn gốc của các nguyên liệu làm thuốc … Read more