Căn Bản Thống Kê Y Học – Betty Kirwood

Mục Lục Căn bản • Tần suất, phân phối tần suất và tổ chức Ðồ • Trung bình, Ðộ lệch chuẩn và sai số chuẩn • Phân phối bình thường • Khoảng tin cậy của trung bình • Kiểm Ðịnh ý nghĩa của một trung bình • So sánh hai trung bình • So sánh […]

Read More

Hóa sinh lâm sàng- Đại học Y Hà Nội

Thực hiện Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành Chương trình khung đào tạo đại học ngành Y tế. Trường Đại học Y Hà Nội đã chủ động biên soạn nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học cho các các môn khoa […]

Read More

Hóa Sinh Lâm Sàng – 555 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Và Đáp Án

Khoa học ngày càng phát triển đã tạo điều kiện cho lĩnh vực cận lâm sàng có những bước tiến bộ rõ nét, hỗ trợ cho lâm sàng trong công tác khám và điều trị bệnh ngày càng tốt hơn. Hóa sinh lâm sàng ở nước ta những năm gần đây đã có những trang […]

Read More

Netter Atlas Giải phẫu người 7th Edition, 2019

The only anatomy atlas illustrated by physicians, Atlas of Human Anatomy, 7th edition, brings you world-renowned, exquisitely clear views of the human body with a clinical perspective. In addition to the famous work of Dr. Frank Netter, you’ll also find nearly 100 paintings by Dr. Carlos A. G. Machado, one of today’s foremost medical illustrators. […]

Read More

Hóa sinh lâm sàng-ĐH Y Dược Hồ Chí Minh

Giới thiệu Cuốn sách ” Hóa sinh lâm sàng ” này được biên soạn bởi các thầy cô trong Bộ môn Hóa Sinh Trường Đại học Y Dược Hồ Chí Minh, chủ biên là thầy Đỗ Đình Hồ. Cuốn sách được xuất bản năm 2010, là một tài liệu tham khảo hữu ích với sinh […]

Read More

Roitt Miễn dịch học Căn bản 13/e

Roitt’s Essential Immunology – the textbook of choice for students and instructors of immunology worldwide. Roitt’s Essential Immunology clearly explains the key principles needed by medical and health sciences students, from the basis of immunity to clinical applications. A brand new introduction sets the scene to section 1, Fundamentals of Immunology, introducing the microbial world […]

Read More

Huyết động học Tim mạch dành cho bác sĩ Lâm sàng 2e

Cardiovascular Hemodynamics for the Clinician, 2nd Edition, provides a useful, succinct and understandable guide to the practical application of hemodynamics in clinical medicine for all trainees and clinicians in the field. Concise handbook to help both practicing and prospective clinicians better understand and interpret the hemodynamic data used to make specific diagnoses and monitor ongoing […]

Read More

Giải phẫu học lâm sàng dành cho Sinh viên Y khoa và các bác sĩ trẻ 14e

Now in its fourteenth edition, Clinical Anatomy is the definitive text offering medical students, postgraduate trainees and junior doctors the anatomical information they need to succeed in a clinical setting. Professor Harold Ellis and Professor Vishy Mahadevan provide an accessible, comprehensive, and detailed exploration of anatomy, specifically designed for students and trainees at all levels. […]

Read More

Giải phẫu Bệnh học Tủy xương 2019

Bone Marrow Pathology has been extensively revised to reflect the significant advances which have occurred in the application of cytogenetics and in particular, molecular genetics in the diagnosis, classification and understanding of haematological disorders. This comprehensive book not only provides information on all common disease entities, but also covers rare disorders in which bone marrow […]

Read More

Vi sinh lâm sàng dành cho các nhà xét nghiệm chẩn đoán

“Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists is designed to encourage the reader to take a modern, evaluative and integrative approach to diagnostic microbiology and to develop a way of thinking that can be applied to any diagnostic scenario. Through consideration of a selected range of infections caused by pathogenic bacteria, viruses, fungi, protozoa and helminths, […]

Read More