Harper Giáo trình Hóa sinh minh họa [Phiên bản thứ 31]

Phiên bản thứ ba mươi mốt của Harper Hóa sinh minh họa tiếp tục nhấn mạnh mối liên hệ giữa hóa sinh và sự hiểu biết về tình trạng bệnh, bệnh lý và thực hành y học. Với một phong cách trình bày đầy màu sắc và nhiều ví dụ liên quan đến y tế, […]

Read More

Hóa sinh lâm sàng- Đại học Y Hà Nội

Thực hiện Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành Chương trình khung đào tạo đại học ngành Y tế. Trường Đại học Y Hà Nội đã chủ động biên soạn nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học cho các các môn khoa […]

Read More

Hóa Sinh Lâm Sàng – 555 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Và Đáp Án

Khoa học ngày càng phát triển đã tạo điều kiện cho lĩnh vực cận lâm sàng có những bước tiến bộ rõ nét, hỗ trợ cho lâm sàng trong công tác khám và điều trị bệnh ngày càng tốt hơn. Hóa sinh lâm sàng ở nước ta những năm gần đây đã có những trang […]

Read More

Hóa sinh lâm sàng-ĐH Y Dược Hồ Chí Minh

Giới thiệu Cuốn sách ” Hóa sinh lâm sàng ” này được biên soạn bởi các thầy cô trong Bộ môn Hóa Sinh Trường Đại học Y Dược Hồ Chí Minh, chủ biên là thầy Đỗ Đình Hồ. Cuốn sách được xuất bản năm 2010, là một tài liệu tham khảo hữu ích với sinh […]

Read More

Hóa sinh lâm sàng – TS.BS. Lê Xuân Trường

Y học ngày càng tiến bộ và xét nghiệm Hóa sinh ngày càng phát triển, có nhiều dấu ấn sinh học mới được phát hiện và nhiều kỹ thuật mới đã được triển khai áp dụng trong lâm sàng. Hóa sinh lâm sàng có mối quan hệ mật thiết với các môn học như Nội, […]

Read More

Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry (Lippincott Illustrated Reviews Series) – 7th North American Edition

Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry (Lippincott Illustrated Reviews Series) – 7th North American Edition Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry is the long-established, first-and-best resource for the essentials of biochemistry. Students rely on this text to help them quickly review, assimilate, and integrate large amounts of critical and complex information. For more than two decades, faculty and students have praised this best-selling biochemistry […]

Read More

Lippincott Hướng dẫn Ôn thi Hóa sinh trực quan 7e

Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry is the long-established, first-and-best resource for the essentials of biochemistry. Students rely on this text to help them quickly review, assimilate, and integrate large amounts of critical and complex information. For more than two decades, faculty and students have praised this best-selling biochemistry textbook for its matchless illustrations that make concepts […]

Read More

Lewin’s GENES XI 11th Edition

Get ebook : $8.00  Lewin’s GENES XI 11th Edition by Jocelyn E. Krebs (Author),‎ Elliott S. Goldstein (Author),‎ Stephen T. Kilpatrick (Author) Molecular Biology is a rapidly advancing field with a constant flow of new information and cutting-edge developments that impact our lives. Lewin’s GENES has long been the es-sential resource for providing the teaching […]

Read More