Tên bài báo:Nghiên cứu thực trạng bệnh thoái hóa khớp gối và một số yếu tố liên quan ở người từ 40 tuổi trở lên tại một số vùng nông thôn tỉnh Hải Dương

Tác giả: Vũ Đình Chính, Đinh Thị Diệu Hằng, Nguyễn Thị Nga

Tên tạp chí: Nội khoa

Năm xuất bản: 2009 Số: 4 Trang: 102-111

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.01008

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

Thông tin tham khảo

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *