Bài giảng Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội

Bài giảng Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội Mục tiêu bài giảng: 1, Phổ biến, giáo dục sức khỏe răng miệng cho cộng đồng 2, chuẩn đoán, xử trí ban đầu cho các cấp cứu hay gặp trong RHM. 3, Chuẩn đoán định hướng hai bệnh phổ biến nhất trong RHM là […]

Read More

Nhãn khoa – Bộ Y tế (dành đào tạo Bác sĩ đa khoa)

Sách Nhãn khoa được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đa được phê duyệt. Sách được PGS.TS. Hoàng Thị Phúc (chủ biên) và các tác giả PGS.TS. Phạm Thị Khánh Vân, BS CK TT. Nguyễn Ngọc Trung, TS. Nguyễn Đức […]

Read More

Miễn dịch – Dị ứng lâm sàng – Bộ Y tế

Miễn dịch – Dị ứng lâm sàng – Bộ Y tế Nội dung quyển “DỊ ỨNG –MIỄN DỊCH LÂM SÀNG” gồm 12 phần: dị nguyên, hen phế quản, viêm mũi dị ứng, mày đay – phù Quincke, sốc phản vệ, dị ứng thuốc, dị ứng vaccin, viêm da atopy và viêm da dị ứng tiếp […]

Read More
Perez & Brady Nguyên tắc và thực hành Xạ trị Ung thư, Ấn bản thứ 7

Nguyên tắc và thực hành Xạ trị Ung thư 7E 2018

Perez & Brady’s Nguyên tắc và thực hành Xạ trị Ung thư 7E 2018.Trong hơn 30 năm, Nguyên tắc và Thực hành Ung thư của Perez và Brady là tài liệu tham khảo tiêu chuẩn cần có cho các bác sĩ ung thư và nội trú xạ trị ung thư, những người cần một văn […]

Read More

Miễn dịch học lâm sàng Nguyên lý và thực hành 5e 2019

Miễn dịch học lâm sàng Nguyên lý và thực hành 5e 2019.Theo kịp những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực phức tạp này với Phiên bản miễn dịch học lâm sàng lần thứ 5: Nguyên tắc và thực hành. Phiên bản sửa đổi đáng kể này của Tiến sĩ. Robert R. Rich, Thomas A. […]

Read More