AHA CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỐC TIM

AHA CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỐC TIM

AHA CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỐC TIM ( Cardiogenic Shock )

Một tham khảo toàn diện các thông tin về chẩn đoán, điều trị shock tim trong thực tế lâm sàng.

– Một phần trong loạt sách lâm sàng của hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, được xuất bản trong sự liên kết với AHA.

– Tập trung vào các chủ đề cấp cứu được quan tâm nhất trong các bệnh lý tim mạch, nhắm đến các chuyên gia tim mạch và các bác sĩ Nội ngoại khoa lâm sàng khác.

– Một công cụ hữu ích để nghiên cứu, đánh giá và điều trị một trong những thách thức quan trọng nhất và kéo dài trong chăm sóc tim mạch cấp cứu.

Về các tác giả :

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Judith S. Hochman

Trưởng khoa tim mạch

Giám đôc trung tâm nghiên cứu Tim mạch

Trường Đại học Y khoa New York, Hoa Kỳ

Giáo sư Erik Magnus Ohman

Giám đôc chương trình Can thiệp mạch vành, Trung tâm Tim mạch, Đại học Trung tâm Y tế Duke, NC, Hoa Kỳ

AHA CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỐC TIM

THÔNG TIN

Cardiogenic Shock

American Heart Association Clinical Series

Judith S. Hochman, E. Magnus Ohman MD

Price: $138.95

Hardcover: 288 pages

Publisher: Wiley-Blackwell;

1 edition (July 28, 2009)

Language: English

ISBN-10: 1405179260

ISBN-13: 978-1405179263

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment