Ảnh hưởng của chè hạ huyết áp lên hình ảnh điện não của một số bệnh nhân cao huyết áp

Ảnh hưởng của chè hạ huyết áp lên hình ảnh điện não của một số bệnh nhân cao huyết áp

Tên bài báo:Ảnh hưởng của chè hạ huyết áp lên hình ảnh điện não của một số bệnh nhân cao huyết áp

Tác giả:Lê Thu Liên
Tên tạp chí:Y học Việt Nam
Năm xuất bản:1995Số:10Tập:197Trang:1-3
Tóm tắt:
Nghiên cứu 30 cán bộ về hưu tuổi từ 60-80, trong đó có 1 nữ 29 nam. Những người này được theo dõi huyết áp tại bệnh viện Việt Xô trên 5 năm. Tất cả đối tượng đều được đo huyết áp và ghi điện não trước khi dùng thuốc một tháng. Dùng chè hạ huyết áp với liều 4 gói mỗi ngày trong một tháng. Xử lý dữ liệu thống kê theo phương pháp tự đối chứng. Kết quả cho thấy có rối loạn hình ảnh điện não trên 100% các đối tượng trước khi dùng chè thuốc và hình ảnh điện não đã có thay đổi rõ rệt sau điều trị theo xu hướng trở lại bình thường.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment