Ảnh hưởng của sự giảm mẫn cảm đặc hiệu đối với hàm lượng quần thể và tiểu quần thể Lymphocytes của bệnh nhân hen phế quản dị ứng

Ảnh hưởng của sự giảm mẫn cảm đặc hiệu đối với hàm lượng quần thể và tiểu quần thể Lymphocytes của bệnh nhân hen phế quản dị ứng

Tên bài báo:Ảnh hưởng của sự giảm mẫn cảm đặc hiệu đối với hàm lượng quần thể và tiểu quần thể Lymphocytes của bệnh nhân hen phế quản dị ứng

Tác giả:Vũ Minh Thục, POPJYADIN G. V., Phan Quang Đoàn
Tên tạp chí:Nội khoa
Năm xuất bản:1994Số:1Trang:1-3
Tóm tắt:Nghiên cứu về limpho máu ngoại vi của 24 bệnh nhân (BN) hen phế quản dị ứng tuổi từ 17 – 58. Tất cả BN đều được kiểm tra bằng test dưới da là dị ứng với bụi nhà. Nghiên cứu theo 2 giai đoạn: trước khi giảm mẫn cảm và ở cuối giai đoạn điều trị bằng giải mẫn cảm. Kết quả: 14 BN có kết quả tốt, 10 BN có kết quả trung bình. Quá trình giảm mẫn cảm đặc hiệu đã gây ra sự tăng các tế bào limpho T, các tiểu quần thể CD5+, CD4+, CD8+ và B limpho. Sự tăng CD4 và CD8+ limpho một cách đáng kể đã dẫn tới chỉ số điều hoà miễn dịch CD4/CD8+ trở lại bình thường.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment