Atlas các kỹ thuật mổ trong sứt môi và hửa hàm ếch, 2020

Atlas các kỹ thuật mổ trong sứt môi và hửa hàm ếch, 2020

Atlas các kỹ thuật mổ trong sứt môi và hửa hàm ếch, 2020.Một số cuốn sách đã được xuất bản trước đây với các chi tiết về lập kế hoạch trước phẫu thuật, đánh dấu và thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật chính để điều chỉnh khe hở môi và biến dạng vòm miệng. Thông tin này thường được yêu cầu bởi các bác sĩ phẫu thuật. Các bài báo khoa học, hội nghị và video clip về các quy trình phẫu thuật này bị giới hạn chi tiết về cách giải quyết căn bệnh phổ biến này.

Atlas các kỹ thuật mổ trong sứt môi và hửa hàm ếch, 2020.Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về phẫu thuật chỉnh sửa sứt môi và hở hàm ếch nguyên phát, bao gồm lập kế hoạch, lựa chọn các kỹ thuật phù hợp nhất, đánh dấu, thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật và chăm sóc trước phẫu thuật.

Không giống như các tài liệu khác về chủ đề tập trung vào các kỹ thuật phẫu thuật, tập atlas phẫu thuật này (có minh họa chi tiết) bao gồm toàn bộ phổ biến dị tật bẩm sinh này: phân loại sứt môi và hở vòm miệng, giao thức quản lý, phẫu thuật sứt môi một bên, phẫu thuật sứt môi hai bên, phẫu thuật hở hàm ếch, chăm sóc sau phẫu thuật và nghiên cứu trường hợp. Nó sẽ là một nguồn tài nguyên độc đáo và có giá trị cho các bác sĩ phẫu thuật điều trị tình trạng phổ biến này.

Atlas các kỹ thuật mổ trong sứt môi và hửa hàm ếch, 2020
Atlas of Operative Techniques in Primary Cleft Lip and Palate Repair
Authors
Percy Rossell-Perry
Copyright
2020
Publisher

Atlas các kỹ thuật mổ trong sứt môi và hửa hàm ếch, 2020

Leave a Comment