Atlas Phẫu thuật Nội soi cắt thùy phổi  2e 2018

Atlas Phẫu thuật Nội soi cắt thùy phổi  2e 2018

Atlas Phẫu thuật Nội soi cắt thùy phổi  2e 2018 ( Atlas of endoscopic major pulmonary resections )

Phẫu thuật cắt thùy phổi dưới sự hỗ trợ của Video đang ngày càng trở nên phổ biến, vì rõ ràng việc phẫu thuật xâm lấn tối thiểu rất có lợi trong giảm đau sau mổ, giảm thiểu thời gian nằm viện cho bệnh nhân, thời gian phục hồi ngắn hơn và phối hợp tốt hơn với hoá trị liệu bổ trợ mà không ảnh hưởng đến nguyên tắc điều trị ung thư. Nhiều kỹ thuật khác nhau đã được mô tả, tùy thuộc vào việc sử dụng hoặc không sử dụng một phụ kiện mở ngực mini, thiết bị nội soi và hiển thị video.
Một trong những kỹ thuật này là cách tiếp cận hoàn toàn qua nội soi. Kỹ thuật này có thể gặp pải nhiều khó khăn và tẻ nhạt vì chế độ hoạt động và thậm chí cả những điểm mốc giải phẫu khác nhau, và trong một số cách thức, phải được học lại. Mục đích của tập bản đồ này là để mô tả từng bước quy trình cắt bỏ thùy phổi qua nội soi, dựa vào các ghi chú ngắn gọn về kỹ thuật và hình ảnh chất lượng cao. Mỗi chương được giới thiệu với nền tảng kiến thức cơ bản về giải phẫu học được minh họa bằng cách tái tạo hình ảnh ba chiều rất trực quan và sinh động. Những kỹ thuật «thủ thuật» và những nguy cơ cụ thể được đề cập bởi các hình vẽ.

Atlas Phẫu thuật Nội soi cắt thùy phổi  2e 2018
Product details
Paperback: 202 pages
Publisher: Springer; 2nd ed. 2018 edition (November 29, 2017)
Language: English
ISBN-10: 3319559001
ISBN-13: 978-3319559001
Phiên bản đầu tiên của tập bản đồ này được phát hành khi sự hồi phục phổi của phổi được hỗ trợ bằng video chỉ mới nổi lên như là một phương pháp thay thế hợp lệ cho các kỹ thuật thông thường. Trong phiên bản thứ hai này, nhiều kỹ thuật khác nhau đã được mô tả, tùy thuộc vào việc sử dụng hoặc không sử dụng một mini-thoracotomy phụ kiện và về việc sử dụng hoặc không sử dụng thiết bị nội soi và hiển thị video. Một trong những kỹ thuật này là cách tiếp cận nội soi hoàn toàn, trong đó chỉ sử dụng các dụng cụ nội soi và điều khiển màn hình. Đây là kỹ thuật sẽ được mô tả trong tập bản đồ này. Mục đích của bản đồ này là để mô tả từng bước cắt bỏ thùy phổi bằng nội soi và phân đoạn từng bước, dựa vào các ghi chú kỹ thuật ngắn và các hình ảnh chất lượng cao được định hướng và dán nhãn để làm cho chúng trở nên dễ hiểu. Mỗi chương được giới thiệu bởi một nền giải phẫu học được minh họa bởi các tái tạo ba chiều. Kỹ thuật “thủ thuật” và các mối nguy cụ thể được đề cập đến bằng các hình vẽ.
Các mô tả kỹ thuật của bản đồ này được dựa trên kỹ thuật của tác giả, có thể khác với các phương pháp tiếp cận hỗ trợ bằng video khác. Mục đích của chúng tôi là các bác sĩ phẫu thuật bắt tay vào việc cắt bỏ phổi lớn bằng video hỗ trợ bất cứ phương pháp nào mà họ sử dụng có thể tìm ra các gợi ý hữu ích và mang các vòng bi của họ trong tầm nhìn hoàn toàn mới về giải phẫu phổi và tủy sống.
So với phiên bản trước, tất cả các chương cần phải viết lại, có tính đến, tiến bộ của kỹ thuật và công nghệ và một số chương mới đã được thêm vào. Hầu hết các bước của thủ tục được minh họa, không chỉ với hình ảnh, mà còn với một video clip

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment