ATLAS PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH 2E

ATLAS PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH 2E

ATLAS PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH 2E.Với hơn 700 hình ảnh đầy màu sắc mô tả một cách sống động và chân thực về kỹ thuật mổ tim bẩm sinh, cuốn sách này sẽ chuyển tải cảm nhận tinh tế có chiều sâu trong lĩnh vực phẫu thuật tim bẩm sinh ở trẻ em và người lớn. Ấn bản thứ hai đã được sửa đổi và cập nhật một cách toàn diện. Đây là một công cụ không thể thiếu cho các bác sĩ phẫu thuật tim mạch, kể cả các chuyên gia có kinh nghiệm hay các học viên.

Atlas Phẫu thuật tim bẩm sinh bao trùm toàn bộ các khuyết tật tim bẩm sinh, mô tả đặc điểm bệnh lý trong các bức ảnh sau đó đến chi tiết từng bước các quy trình phẫu thuật.

Sách mô tả các quy trình phổ biến nhất cho đến những quy trình phức tạp nhất, cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho các bác sĩ nội trú và nghiên cứu sinh trong đào tạo cũng như các bác sĩ lâm sàng trong thực tế.

Một trong những khía cạnh quan trọng của Atlas Phẫu thuật tim bẩm sinh là quan điểm độc đáo của các bức ảnh . Các tác giả đã sử dụng một đèn flash gắn bên đặc biệt giúp các bức ảnh thể hiện sinh động mối quan hệ ba chiều trong không gian của các dị tật bẩm sinh và phẫu thuật giải phẫu. Ngoài ra, mỗi minh họa và hình ảnh đều được dán nhãn rõ ràng.

Với hơn 700 hình minh họa mới và nhiều quy trình phẫu thuật mới, phiên bản mới này vừa là một giáo trình và cũng là một quyển Atlas, cung cấp một tham chiếu không thể thiếu cho các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tim mạch, hoặc bác sĩ gây mê bệnh nhân tim bẩm sinh .

ATLAS PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH 2E

Product details
Hardcover: 479 pages
Publisher: Springer; 2nd ed. 2007 edition (June 12, 2007)
Language: English
ISBN-10: 0387354158

ATLAS PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH 2E

Leave a Comment