Bài Giảng : XỬ TRÍ RUNG NHĨ TẠI PHÒNG CẤP CỨU

Bài Giảng : XỬ TRÍ RUNG NHĨ TẠI PHÒNG CẤP CỨU

XỬ TRÍ RUNG NHĨ TẠI PHÒNG CẤP CỨU

(management of atrial fibrillation in emergency  departerment)

Bs Nguyễn  Thanh  Hiền
 
DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY goo.gl/4eHTMk
 
NỘI DUNG
 ĐẶT VẤN ĐỀ
 ĐÁNH GIÁ BN RN TẠI CẤP CỨU
 ĐIỀU TRỊ CẤP BN RN TẠI PHÒNG CẤP CỨU
• KS tần số hay chuyển  nhịp
• Nếu chuyển  nhịp:
 Shock điện
 Thuốc:
• Thuốc  nào là hiệu quả  nhất
• Nếu kiểm soát tần số:
 Thuốc  nào
 Cách dùng
• Có cần dự phòng  thuyên  tắc không (dùng  KĐ)
• Ai cần nhập  viện
 KẾT LUẬN 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment