Bán tổng hợp metylandrostendiol (thuốc tăng dưỡng) và metyltestosteron (hocmon androgen)

Bán tổng hợp metylandrostendiol (thuốc tăng dưỡng) và metyltestosteron (hocmon androgen)

Tên bài báo:Bán tổng hợp metylandrostendiol (thuốc tăng dưỡng) và metyltestosteron (hocmon androgen)

Tác giả:Phan Quốc Kinh, Vũ Tố Uyển, Dương Văn Mậu, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Trọng Hùng, Phạm Gia Khôi
Tên tạp chí:Dược học
Năm xuất bản:1982Số:6Trang:14-16
Tóm tắt:
Nghiên cứu bán tổng hợp metylandrostendiol (thuốc tăng dưỡng) và metyltestosteron (hocmon androgen). Kết quả: từ dehydroepiandrosteron (D.P.A) (bán tổng hợp được từ diosgenin và solasodin) đã bán tổng hợp được metylandrostendiol thuốc tăng dưỡng dùng dưới dạng thuốc viên và metyltestosteron – thuốc androgen vững bền với dịch vị và không bị gan phá hủy được dùng dưới dạng thuốc viên để uống. Các chất trên đã được xác định bằng phương pháp do nhiệt độ nóng chảy, sắc ký lớp mỏng, đo phổ hồng ngoại và với metyltestosteron còn đo phổ tử ngoại. Các số liệu nhận được phù hợp với các số liệu khi đo metylandrostendiol và metyltestosteron chuẩn. Phương pháp điều chế này tương đối đơn giản và có thể đưa vào ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment