BÁO CÁO CA BỆNH CÓ ĐỢT HOẠT ĐỘNG THẢI GHÉP DỊCH THỂ MẠN TÍNH ĐỒNG NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ C

BÁO CÁO CA BỆNH CÓ ĐỢT HOẠT ĐỘNG THẢI GHÉP DỊCH THỂ MẠN TÍNH ĐỒNG NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ C

BÁO CÁO CA BỆNH CÓ ĐỢT HOẠT ĐỘNG THẢI GHÉP DỊCH THỂ MẠN TÍNH ĐỒNG NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ C
Thải ghép qua trung gian kháng thể mạn tính hoạt động được phân loại từ Banff (2017) và là kết quả của sự tương tác giữa kháng thể kháng kháng nguyên đặc hiệu của người hiến tạng (DSA) với tế bào nội mô mao mạch cầu thận hoặc mao mạch quanh ống thận. Đây là một trong những nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận ghép dẫn đến mất chức năng thận ghép.
Bệnh nhân (BN) trong báo cáo là nữ, 34 tuổi, ghép thận từ người cho sống cách đây 9 năm,vào viện vì tăng huyết áp, tăng creatinin máu. Kết quả chẩn đoán dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng phù hợp với thải ghép dịch thể mạn tính hoạt động.

Thải ghép qua trung gian kháng thể (Antibody- Mediated Rejection- ABMR) là nguyên nhân phổ biến nhất của suy chức năng thận sau ghép [1, 2, 3]. Từ phân loại Banff (2017), đến nay là phân loại Banff (2019), sửa đổi về thải ghép qua trung gian kháng thể bao gồm ABMR hoạt động (trước đây gọi là cấp tính) và mạn tính hoạt động được chẩn đoán khi có các tiêu chuẩn cụ thể, trong đó bằng chứng mô học về tổn thương cấp tính và mạn tính kết hợp với bằng chứng về sự tương tác của kháng thể hiện tại hoặc gần đây với nội mô mạch máu và bằng chứng huyết thanh học về kháng thể đặc hiệu cho người hiến tạng (DSA) với kháng nguyên bạch cầu người (HLA) hoặc kháng nguyên không phải HLA.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment