BẢO TỒN CHỨC NĂNG SINH SẢN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

BẢO TỒN CHỨC NĂNG SINH SẢN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

BẢO TỒN CHỨC NĂNG SINH SẢN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
PHAN THỊ HỒNG ĐỨC1
TÓM TẮT
Điều trị bệnh lý ác tính cũng như một số tình trạng lành tính hoặc tiền ung có thể phải phẫu thuật cắt bỏ cơ quan sinh sản hoặc sử dụng thuốc hóa trị hoặc xạ trị gây độc tính sinh sản. Điều này đưa đến mất khả năng sinh sản, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.
Tất cả các bệnh nhân cần cân nhắc điều trị độc sinh dục hoặc phẫu thuật cắt bỏ sinh dục và có mong muốn sinh sản trong tương lai cần được khám với chuyên gia nội tiết sinh sản để thảo luận về các chọn lựa bảo tồn sinh sản.


●Phương pháp được ưa chuộng nhất để bảo tồn khả năng có con ở phụ nữ có nguy cơ suy sinh dục là trữ lạnh phôi.
●Khi không thể trữ lạnh phôi, trữ lạnh trứng trưởng thành trong ống nghiệm là một chọn lựa hợp lý.
●Trữ lạnh mô buồng trứng đang nghiên cứu, không có sẵn rộng rãi, có hiệu quả không chắc chắn.
●Nếu trữ lạnh phôi hoặc trứng không khả thi, các chọn lựa thay thế để bảo tồn sinh sản thay đổi dựa trên điều trị dự kiến.
Với kế hoạch và can thiệp thích hợp trước điều trị, kế hoạch sinh sản sinh học có thể cho nhiều bệnh nhân nam và nữ sẽ mất chức năng sinh sản do phẫu thuật hoặc độc tính sinh dục. Chủ đề này sẽ bàn về các biện pháp bảo tồn chức năng sinh sản ở phụ nữ trẻ nhận các tác nhân có khả năng có độc tính sinh dục

Điều trị bệnh lý ác tính, một số bệnh lành tính hoặc tiền ung có thể phải phẫu thuật cắt bỏ cơ quan sinh sản, sử dụng thuốc hóa trị hoặc xạ trị gây độc tính sinh sản. Điều này đưa đến mất khả năng sinh sản, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.
Với kế hoạch và can thiệp thích hợp trước điều trị, kế hoạch sinh sản sinh học có thể tạo cơ hội cho nhiều bệnh nhân mất chức năng sinh sản do phẫu thuật hoặc độc tính sinh dục. Chủ đề này sẽ bàn về các biện pháp bảo tồn chức năng sinh sản ở phụ nữ trẻ nhận các tác nhân có khả năng có độc tính sinh dục.
TƯ VẤN TRƯỚC ĐIỀU TRỊ Trước khi bắt đầu điều trị có khả năng có độc tính sinh dục, bác sĩ nên thảo luận nguy cơ mất khả năng sinh sản gây ra do điều trị và các can thiệp để bảo tồn khả năng sinh sản. Bất kỳ khi nào có thể, tất cả các bệnh nhân mới được chẩn đoán nên gặp chuyên gia nội tiết sinh sản và vô sinh nếu sinh sản là mối quan tâm, thường là trước khi điều trị. Trong một nghiên cứu hồi cứu 303 bệnh nhân ung thư vú ≤40 tuổi, 80 bệnh nhân (26%) có thảo luận với bác sĩ về vấn đề sinh sản, nhưng gần 90% những bệnh nhân này theo đuổi các tư vấn bảo tồn chức năng sinh sản sau đó. Việc thảo luận này nên thực hiện sớm sau chẩn đoán vì các can thiệp để bảo tồn chức năng sinh sản cần thời gian và có thể gây trì hoãn điều trị. Nên giới thiệu bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa sớm.
Bảo tồn chức năng sinh sản cần được cá thể hóa. Tiếp cận tối ưu tùy thuộc vào loại điều trị độc tính sinh dục (xạ trị so với hóa trị), thời gian có sẵn, tuổi bệnh nhân, các bệnh lý đặc biệt, bệnh nhân có người hôn phối hay không, chi phí điều trị, vấn đề lâu dài (lưu trữ và sử dụng trứng hoặc phôi đông lạnh

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment