Bệnh dạ dày mãn tính: Hình thái lâm sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học

Bệnh dạ dày mãn tính: Hình thái lâm sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học

Tên bài báo:Bệnh dạ dày mãn tính: Hình thái lâm sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học

Tác giả:    Đặng Kim Oanh, Nguyễn Khánh Trạch

Tên tạp chí:    Nội khoa

Năm xuất bản:    1996    Số:    3            Trang:    29-32

Tóm tắt:    Mục đích: tìm hiểu hình thái lâm sàng – nội soi và tổ chức học của bệnh; tìm hiểu mối liên quan giữa hình ảnh nội soi và tổn thương mô bệnh học; các hình thái mô bệnh học và mối liên quan của nó với thâm niên bệnh; tỉ lệ nhiễm Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính; đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu của test Urease (sản xuất trong nước) trong việc phát hiện Helicobacter pylori. Đối tượng: 1016 bệnh nhân được soi dạ dày, trong đó 236 bệnh nhân có kết quả mô bệnh học là viêm dạ dày mạn tính: 175 ca là viêm dạ dày mạn tính-thuần, 61 ca là viêm dạ dày phối hợp với các bệnh lý khác của dạ dày. Tác giả chỉ nghiên cứu hình ảnh nội soi, mô bệnh học và hình thái lâm sàng và phản ứng Urease của 175 ca viêm dạ dày đơn độc (không phối hợp với các tổn thương khác tại dạ dày). Kết quả: các vấn đề được tổng kết bao gồm: phân bố theo tuổi và giới, thời gian bị bệnh, chu kỳ đau, các triệu chứng phối hợp, hình ảnh nội soi dạ dày, hình ảnh mô bệnh học, mối tương quan giữa hình ảnh nội soi và mô bệnh học, mối tương quan giữa hình ảnh mô bệnh học và thâm niên bệnh, vai trò của Helicobacter pylori.

Bệnh dạ dày mãn tính, hình thái lâm sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học

Leave a Comment