Bệnh học Tai mũi họng-Đầu mặt cổ

Bệnh học Tai mũi họng-Đầu mặt cổ

Bệnh học Tai mũi họng-Đầu mặt cổ

Tác giả: GS.TS. Ngô Ngọc Liễn

Cuốn Bệnh học Tai Mũi Họng và Đầu Mặt Cổ được dựa trên cơ sở cuốn Bệnh học Tai Mũi Họng (Nhà xuất bản Y học – 2016 – Ngô Ngọc Liễn) có bổ sung và sửa chữa với sự tham gia cộng tác của một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cùng chuyên ngành.

Cuốn sách nhằm giúp các bạn trẻ, học viên Tai Mũi Họng hòa nhập với thế giới (nay chuyên khoa Tai Mũi Họng bổ sung thành Tai Mũi Họng Đầu Mặt Cổ). Trong sách này, đã cố gắng bổ sung các phần còn thiếu hay chưa hoàn chỉnh, loại bỏ các chỗ còn sai sót (không nhiều) trong cuốn Bệnh học Tai Mũi Họng trước.

Đặc biệt để hòa nhập với Tai Mũi Họng các nước trên thế giới đã viết thêm các chương: bệnh học vùng mặt và bệnh học vùng cổ và chỉnh hình. Tuy nhiên mới chỉ bước đầu giới thiệu một số bài, những kiến thức cần thiết có liên quan nhiều đến Tai Mũi Họng sau khi đã tham khảo trong các sách hiện nay ở nước ta còn chưa viết hoặc chưa hoàn chỉnh vì hiện nay chuyên ngành Tai Mũi Họng Đầu Mặt Cổ chưa chính thức được Bộ Y tế thông qua. Để dảm bảo tính cập nhật sách đã bổ sung thêm một số về bố cục và cách viết để đảm bảo tính rõ ràng, xúc tích cô đọng của sách giáo khoa mang tính cẩm nang, nên không nêu tài liệu tham khảo và các thuyết như trong textbook.

Cuối sách có Danh mục các từ khóa và số trang để tiện cho sử dụng tra cứu.

Sách được viết chung cho các đối tượng là bác sĩ Tai Mũi Họng, với các thầy thuốc ngoài chuyên ngành cũng có thể sử dụng thuận lợi.

XEM THÊM : Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment