Bernard Rosner, Nguyên tắc Cơ bản của Thống kê Sinh học 8e

Bernard Rosner, Nguyên tắc Cơ bản của Thống kê Sinh học 8e

Bernard Rosner, Nguyên tắc Cơ bản của Thống kê Sinh học 8e 2015.Kiến thức cơ bản về thống kê sinh học cung cấp cho người đọc các kiến thức thiết yếu về các phương pháp, kỹ thuật và các nhu cầu điện toán để thành công trong lĩnh vực y học.

Mỗi khái niệm mới được phát triển một cách có hệ thống thông qua các ví dụ hoàn chỉnh từ các vấn đề nghiên cứu y học hiện nay.
Đọc xong cuốn sách này, các tác giả sẽ giúp bạn hiểu được :
* Xác suất và các nguyên tắc cơ bản của suy luận dựa trên cơ sở toán học.
* Bao gồm một thảo luận ngắn về suy diễn Bayes và các ví dụ đơn giản.
* Nhấn mạnh công thức Poisson và các mô hình nhị thức như các mô hình bình thường. Điều này là rất quan trọng cho các sinh viên chuyên nghành y tế công cộng!
* Phương pháp dịch tễ học được trình bày chi tiết trong những chương cuối, bao gồm cả hồi quy lô gic.
* Bao quát các phương pháp chính xác và một chương ngắn về các thống kê định tính phi tham số cổ điển.
* Bao gồm về thảo luận phân tích dữ liệu bị mất.
* Hàng trăm bài tập về nhà để luyện tập ở cuối mỗi chương, với lời giải có sẵn trực tuyến đến khóa học đã đăng ký.
Muốn làm khoa học Y tế thì phải nghiên cứu về Y học, muốn làm nghiên cứu không thể không biết về thống kê y sinh học. Vì vậy đây là cuốn sách hết sức cần thiết để hiểu được các nguyên lý cơ bản của thống kê y sinh học.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment