Biểu hiện Hô hấp của Các bệnh Nhi khoa

Biểu hiện Hô hấp của Các bệnh Nhi khoa

Biểu hiện Hô hấp của Các bệnh Nhi khoa ( Pulmonary Manifestations of Pediatric Diseases, 1e  )

Biểu hiện tại Phổi của các bệnh Nhi khoa là cuốn sách toàn diện và thực tế đầu tiên tập trung chặt chẽ vào việc chẩn đoán và điều trị hầu hết các biến chứng hô hấp của các bệnh không thuộc đường hô hấp.

Các chuyên gia hô hấp và các chuyên gia khác giới thiệu các viễn cảnh cập nhật trong lĩnh vực này với các phương pháp tiếp cận mới để điều trị và những tiến bộ gần đây trong mọi thứ từ HIV,AIDS và cấy ghép cơ quan đến các biến chứng sau mổ.

Các chuyên gia đóng góp là một vài trong số những thầy thuốc lâm sàng hàng đầu được công nhận trong lĩnh vực của họ, sẽ cung cấp cho bạn những lợi ích từ sự hiểu biết sâu sắc và các kinh nghiệm của họ. Bạn sẽ có mọi thứ mình cần để thực hiện một việc tư vấn hô hấp hoàn chỉnh trong một tham khảo cầm tay.

Biểu hiện Hô hấp của Các bệnh Nhi khoa

TÓM TẮT

Pulmonary Manifestations of Pediatric Diseases, 1e

Nelson L. Turcios MD, Robert J. Fink MD

Price: $116.95

Hardcover: 368 pages

Publisher: Saunders; 1 edition (July 8, 2009)

Language: English

ISBN-10: 141603031X

ISBN-13: 978-1416030317

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment