Browse Triệu chứng học Ngoại khoa 5e

Browse Triệu chứng học Ngoại khoa 5e

Browse Triệu chứng học Ngoại khoa 5e.Được biên soạn dành cho sinh viên Y khoa và các bác sĩ mới ra trường, ấn bản thứ 5 của cuốn giáo trình thiết yếu này đã được cập nhật và hiệu chỉnh toàn diện, bao gồm các hình ảnh và hình minh họa mới.

Cuốn giáo trình này sẽ giới thiệu các triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng của bệnh lý ngoại khoa, nhấn mạnh sự quan trọng của việc khai thác bệnh sử chi tiết và thăm khám lâm sàng.
Bằng việc giới thiệu triệu chứng và dấu hiệu trong một định dạng chuẩn mực, cách thức có hệ thống và bằng cách mô tả chi tiết các kỹ thuật của việc thăm khám lâm sàng, cuốn sách này sẽ cho phép sinh viên biện luận các triệu chứng quan trọng và tạo ra chẩn đoán lâm sàng hợp lý.

TRÍCH DẪN
Browse’s Introduction to the Symptoms & Signs of Surgical Disease, Fifth Edition Paperback – October 23, 2014
by Kevin G. Burnand, John Black, Steven A. Corbett, William E.G. Thomas
Price: $50.30
Paperback: 624 pages
Publisher: CRC Press; 5 edition (October 23, 2014)
Language: English

Browse Triệu chứng học Ngoại khoa 5e

Leave a Comment