Bước đầu nghiên cứu đánh giá các giống sả phục vụ nhu cầu sản xuất tinh dầu

Bước đầu nghiên cứu đánh giá các giống sả phục vụ nhu cầu sản xuất tinh dầu

Tên bài báo:Bước đầu nghiên cứu đánh giá các giống sả phục vụ nhu cầu sản xuất tinh dầu

Tác giả:    Nguyễn Bá Hoạt, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thị Thư, Đào Hùng

Tên tạp chí:    Dược liệu

Năm xuất bản:    1991    Số:    3 + 4    Tập:    23    Trang:    40-47

Tóm tắt:    Nghiên cứu 3 giống sả trồng ở Việt Nam và 5 giống sả nhập từ Ấn Độ. Phân tích các giống sả đang trồng trên cả nước: đặc điểm, hình thái; các đặc tính cơ bản của giống. Kết quả cho thấy sau thời gian theo dõi đánh giá tập đoàn giống sả chưa đầy 2 năm trong chu kỳ sản xuất 4-5 năm, số liệu thu được còn chưa đầy đủ. Hơn nữa, cây sả được trồng trên đất lúa nên chưa thể hiện đúng bản chất của giống. Nhóm giống sả VD1, VD2, VD4 và VD6 cho tinh dầu có thành phần chủ yếu là citral; có ưu thế rõ rệt cả về năng xuất chất xanh và năng suất tinh dầu. Đây là những giống chịu hạn khá nên năng suất trồng trên đất lúa giảm nhiều so với kết quả trồng ở vùng đất bạc màu Tam Đảo, Vĩnh Phú.

Bước đầu nghiên cứu đánh giá các giống Sả phục vụ nhu cầu sản xuất tinh dầu

Leave a Comment