Bước đầu nghiên cứu hoá học cây xuyên tâm liên trồng tại thành phố Hồ Chí Minh

Bước đầu nghiên cứu hoá học cây xuyên tâm liên trồng tại thành phố Hồ Chí Minh

Tên bài báo:Bước đầu nghiên cứu hoá học cây xuyên tâm liên trồng tại thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả:Nguyễn Viết Tựu, Nguyễn Kim Hương, Trịnh Nguyệt Hồng, Trần Trọng Trinh
Tên tạp chí:Dược học
Năm xuất bản:1984Số:2Trang:7-8
Tóm tắt:
Phân tích thành phần hóa học trong lá, thân, rễ cây xuyên tâm liên trồng ở Việt Nam và tách hợp chất lacton, chủ yếu là các andrographolit bằng dung dịch chiết cồn 95%. Kết quả: trong lá: phát hiện các glucozit lacton, ít nhất là 5 chất, trong đó có 3 chất có hàm lượng trội hẳn. Ngoài ra, còn có flavonoit, tanin (2%), nhiều nhựa và clorophyl; trong thân: có glucozit lacton, nhưng ít hơn ở lá, có tanin (khoảng 1,2%), flavonoit, nhựa nhiều tinh bột; trong rễ: có glucozit nhưng không có hợp chất lacton, nhiều flavonoit, ít nhất là hai chất tanin, đường khử và một số sterol. Như vậy, ngoài các chất thông thường như tanin, nhựa, đường khử,.. có 2 nhóm chất đáng lưu ý chiết được là glucozit lacton toàn phần trong lá (4-6%), trong thân (1%) và flavonoit trong rễ. Từ hỗn hợp glucozit trên đã tách riêng 3 chất có hàm lượng cao nhất trong nhóm, một chất xác định là andrographolit và 2 chất kia sơ bộ nhận định là neoandrographolit và deoxyandrographolit.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment