CÁC KỸ THUẬT MỚI TRONG HÌNH ẢNH TIM LỒNG NGỰC

CÁC KỸ THUẬT MỚI TRONG HÌNH ẢNH TIM LỒNG NGỰC

CÁC KỸ THUẬT MỚI TRONG HÌNH ẢNH TIM LỒNG NGỰC.Cuốn sách này trình bày những tiến bộ mới nhất trong hình ảnh Tim mạch-Lồng Ngực, nhấn mạnh các phương pháp mới và đang nổi lên trong chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp phát xạ positron PET, và chụp X quang ngực kỹ thuật số – tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định, phân tích, và điều trị các bệnh và các rối loạn thường gặp trong thực hành lâm sàng hàng ngày .

Cuốn sách có thẩm quyền và tiên tiến này sẽ đưa độc giả đi đầu trong lĩnh vực này với đánh giá chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu về các công nghệ mới và đang nổi lên ảnh hưởng tới hình ảnh Tim mạch-Lồng Ngực.

Hướng dẫn này bao quát toàn diện các phương thức hình ảnh mới nhất trong các chương riêng biệt về PET-CT, CT tim, CT xoắn ốc nhiều dãy nhiều đầu dò, CT phổi độ phân giải cao, MR tim, MR chức năng, và chụp X quang ngực kỹ thuật số.

CÁC KỸ THUẬT MỚI TRONG HÌNH ẢNH TIM LỒNG NGỰC

THÔNG TIN

New Techniques in Cardiothoracic Imaging

Phillip M. Boiselle, Charles S. White

Price: $229.95

Hardcover: 208 pages

Publisher: INFRMA-HC; 1 edition (August 16, 2007)

Language: English

CÁC KỸ THUẬT MỚI TRONG HÌNH ẢNH TIM LỒNG NGỰC

Leave a Comment