CÁC KỸ THUẬT MỚI TRONG XQUANG TIẾT NIỆU

CÁC KỸ THUẬT MỚI TRONG XQUANG TIẾT NIỆU

CÁC KỸ THUẬT MỚI TRONG XQUANG TIẾT NIỆU (New Techniques in Uroradiology )

Tham khảo toàn diện này thảo luận việc sử dụng siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và các đồng vị phóng xạ trong việc tạo ảnh đường tiết niệu ở người lớn và trẻ em.

Với sự đóng góp của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, cuốn sách này bao quát hàng loạt chủ đề x-quang tiết niệu, từ việc sử dụng MRI và Cắt lớp đa dãy trong hình ảnh tiết niệu cho đến việc cắt bỏ khối u thận dưới sự hướng dẫn của các kỹ thuật thăm dò hình ảnh

Cuốn sách này sẽ là một tham khảo lý tưởng cho các bác sĩ X-Quang, các chuyên gia tiết niệu Nội ngoại khoa cũng như các học viên quan tâm đến lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

CÁC KỸ THUẬT MỚI TRONG XQUANG TIẾT NIỆU

THÔNG TIN

New Techniques in Uroradiology

Sameh Morcos, Richard H. Cohan

Price: $199.95

Hardcover: 416 pages

Publisher: Informa Healthcare; 1 edition (April 13, 2006)

Language: English

ISBN-10: 0824728750

ISBN-13: 978-0824728755

Product Dimensions: 7 x 0.9 x 10 inches

Shipping Weight: 2.2 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment