CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH 4E

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH 4E

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH 4E .Quản lý vấn đề tim mạch hiệu quả hơn với các nguồn tài nguyên toàn diện nhất hiện có. Là một tham khảo đồng hành tin cậy với Giáo trình bệnh tim mạch của Braunwald, Các phương pháp trị liệu tim mạch, ấn bản thứ 4 nhấn mạnh cách tiếp cận quản lý dược lý, can thiệp và phẫu thuật đối với từng loại bệnh tim mạch.

Tài liệu tham khảo về tim mạch thực tế và tập trung vào thực tế lâm sàng này cung cấp một cách tiếp cận cân bằng, hoàn thiện của tất cả các khu vực bình thường và bất thường của bệnh tim mạch và các phương pháp điều trị cụ thể trong một cuốn sách ngắn gọn, trang bị cho bạn những sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả các bệnh nhân.

+ Hiểu các phương pháp tiếp cận hiện đại để điều trị và quản lý bệnh nhân tim mạch, giúp cho bệnh nhân đạt được trạng thái sức khỏe tốt về lâu dài cho các vấn đề phức tạp, và cho các sự kiện tim mạch bất thường.

+ Được hưởng lợi từ những kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia về tim mạch hàng đầu thế giới: Elliott M. Antman, Marc S. Sabatine và một loạt chuyên gia khác được kính trọng

+ Sách cung cấp lý do cơ bản dựa trên bằng chứng cho tất cả các phương pháp điều trị lâm sàng ngày nay.

+ Mở rộng kiến thức của bạn vượt ra ngoài các biện pháp can thiệp dược lý với phạm vi trình bày toàn diện bao trùm đầy đủ các liệu pháp can thiệp và thiết bị hiệu quả nhất được sử dụng ngày nay.

+ Dễ dàng tham khảo chéo với Giáo trình bệnh tim mạch Braunwald, 9e giúp bạn biết thêm thông tin về các chủ đề đáng quan tâm.

/CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH 4E

TRÍCH DẪN

Cardiovascular Therapeutics – A Companion to Braunwald’s Heart Disease: Expert Consult – Online and Print, 4e

Elliott M. Antman MD

Price: $189.00

Hardcover: 832 pages

Publisher: Saunders; 4 edition (October 1, 2012)

Language: English

ISBN-10: 1455701017

ISBN-13: 978-1455701018

Product Dimensions: 11.2 x 8.8 x 1.6 inches

Shipping Weight: 6 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment