CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC TẾ TRONG NGHIÊN CỨU TIM MẠCH

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC TẾ TRONG NGHIÊN CỨU TIM MẠCH

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC TẾ TRONG NGHIÊN CỨU TIM MẠCH ( Practical Methods in Cardiovascular Research).Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong ở các nước phương Tây đã trải qua quá trình công nghiệp hóa. Mặc dù một số khả năng chẩn đoán và điều trị đã có sẵn ngày nay, nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Điều này ngụ ý sự cần thiết khẩn cấp cho các nghiên cứu tim mạch trong tương lai.

Phương pháp thực tế trong nghiên cứu tim mạch mang đến cho người đọc một cái nhìn tổng quan về một số kỹ thuật có sẵn thường được sử dụng trong khoa học tim mạch, đặc biệt cho các nhà điều tra đến từ các lĩnh vực khác của nghiên cứu.

Trọng tâm của cuốn sách được đặt vững chắc trên các khía cạnh thực tế của nghiên cứu tim mạch. Chia thành ba phần, cuốn sách trình bày các kỹ thuật in vivo, in vitro và kỹ thuật thử nghiệm mức độ phân tử. Trong mỗi chương, các khía cạnh chung của nghiên cứu tim mạch cũng trình bày thêm mô tả chi tiết các phương pháp, các giao thức và các ví dụ thực tế.

Được viết bởi các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực của họ, nội dung sách bao gồm các phương pháp cổ điển như Langendorff hoặc các mô hình cũng như nhiều kỹ thuật và phương pháp mới.

Những người mới bước chân vào lĩnh vực nghiên cứu tim mạch và các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm cũng sẽ được hưởng lợi từ các hướng dẫn xử lý sự cố trong mỗi chương, danh sách các tài liệu tham khảo phong phú để đọc nâng cao và kinh nghiệm thực tế của các tác giả. Các phương pháp thực tiễn trong nghiên cứu tim mạch là một tham khảo “phải có” cho bất cứ ai quan tâm đến nghiên cứu tim mạch, các chuyên gia xét nghiệm, sinh lý học…

TÓM TẮT

Practical Methods in Cardiovascular Research

Stefan Dhein, Friedrich Wilhelm Mohr, Mario Delmar

Hardcover: 500 pages

Publisher: Springer; 1 edition (March 17, 2005)

Language: English

ISBN-10: 3540407634

ISBN-13: 978-3540407638

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment