CÁC RỐI LOẠN SINH LÝ ĐIỆN HỌC CỦA TIM 2E

CÁC RỐI LOẠN SINH LÝ ĐIỆN HỌC CỦA TIM 2E

CÁC RỐI LOẠN SINH LÝ ĐIỆN HỌC CỦA TIM 2E.Cuốn sách này tập trung mô tả các biểu hiện lâm sàng thường gặp, chẩn đoán và quản lý tất cả các loại rối loạn về nhịp, nhấn mạnh khoa học cơ bản chỉ khi cần thiết. Một cuốn sách đi vào trọng tâm vấn đề và ứng dụng thực hành, văn bản thảo luận mọi thứ từ nhịp tim và các rối loạn nhịp…cho đến các trạng thái bệnh lý có liên quan với các rối loạn nhịp tim…cho đến các phương pháp điều trị nội khoa và can thiệp.

Sách phác thảo các biểu hiện lâm sàng phổ biến của các rối loạn nhịp cũng như cách điều trị và quản lý chúng.

Một cuốn giáo trình bỏ túi về cơ chế bệnh sinh, nhận dạng, phân tích, và tiên lượng cho các loại rối loạn nhịp thường gặp nhất trong phần về nhịp và loạn nhịp.

+ Cung cấp các chiến lược quản lý cho các vấn đề phức tạp của bệnh nhân.

+ Thảo luận các chủ đề nóng như di truyền và loạn nhịp tim, Hội chứng Brugada, và các thiết bị dùng để điều trị và quản lý rung nhĩ.

Electrophysiological Disorders of the Heart: Expert Consult – Online and Print, 2e

Sanjeev Saksena, John Camm

List Price: $295.00

Hardcover: 1488 pages

Publisher: Saunders; 2 edition (January 13, 2012)

Language: English

Xem thêm : MUIR GIÁO TRÌNH GIẢI PHẪU BỆNH HỌC 15E 2014

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment