CÁC RỐI LOẠN VÀ CHẤN THƯƠNG TỦY SỐNG, NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 2E

CÁC RỐI LOẠN VÀ CHẤN THƯƠNG TỦY SỐNG, NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 2E

CÁC RỐI LOẠN VÀ CHẤN THƯƠNG TỦY SỐNG, NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 2E.Ấn bản thứ 2 với sự sửa đổi  triệt để của tài liệu tham khảo có thẩm quyền này tiếp tục xác định các tiêu chuẩn chăm sóc cho các lĩnh vực của bệnh học tủy sống. 

Sách bao gồm tất cả các bệnh và các rối loạn có thể ảnh hưởng đến hoạt động chính xác của tủy sống hay các dây thần kinh cột sống, cuốn sách toàn diện này cung cấp các nguyên tắc chăm sóc và thực hành tốt nhất cho việc khôi phục chức năng và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân với các tổn thương tủy sống.

Được đóng góp bởi các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực bao gồm các chủ đề khác nhau, từ quản lý cấp cứu Nội khoa và phẫu thuật các vấn đề cụ thể cho đến các nghiên cứu tiên tiến, rối loạn chức năng bàng quang, ruột và tình dục, thần kinh và các vấn đề cơ xương, các kỹ thuật  và công nghệ phục hồi chức năng tiên tiến, kết quả chức năng, và chăm sóc tâm lý xã hội.

Với phạm vi toàn diện, Nội khoa tủy sống cung cấp hướng dẫn thực tế cho các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác liên quan đến việc quản lý bệnh nhân SCI, đa xơ cứng, và các rối loạn khác của tủy sống.

Ấn bản thứ 2 đã được cập nhật để phản ánh đầy đủ khoa học và thực tiễn hiện tại. Mỗi phần đã được tái sắp xếp để trình bày thông tin tốt hơn. Ấn bản này cũng gồm nhiều tác giả và các chủ đề mới, sơ đồ, minh họa, và bảng để củng cố khái niệm, và chứa 18 chương hoàn toàn mới. 

Nội khoa tủy sống: Nguyên tắc và thực hành, ấn bản thứ 2, phản ánh trọn vẹn bề rộng và chiều sâu của chuyên khoa này. Được biên soạn bởi hơn 150 tác giả từ hơn 20 lĩnh vực y học, nó là một tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho bất cứ ai làm việc với các bệnh nhân mắc các rối loạn, tổn thương tủy sống và phấn đấu để cung cấp chăm sóc lâm sàng vượt trội và cải thiện kết quả.

Ấn bản thứ 2 bao gồm 9 phần, được chia thành 88 chương, trong đó có 18 chương hoàn toàn mới cùng hàng trăm hình vẽ, sơ đồ minh họa mới. Một vài trong số các chương mới trong ấn bản này bao gồm : Bệnh học tủy sống, đánh giá chức năng trong phục hồi tổn thương tủy sống, hồi sức thần kinh cho bệnh nhân chấn thương tủy sống cấp tính, dinh dưỡng trong chấn thương tủy sống, rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ bị chấn thương tủy sống, các tiến bộ mới trong quản lý ngoại khoa bệnh lý tủy sống không do chấn thương, điều trị ngoại khoa các biến dạng cột sống, … và rất nhiều chủ đề khác.

CÁC RỐI LOẠN VÀ CHÂN THƯƠNG TỦY SỐNG, NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH 2E

TRÍCH DẪN

Spinal Cord Medicine: Principles and Practice 2nd

Vernon Lin MD PhD, Christopher Bono MD, Diana Cardenas MD MHA, Frederick Frost MD, Margaret Hammond MD, Laurie Lindblom MD, Inder Parkash MD MS FRCS FACS, Stevens Stiens MD MS, Robert Woolsey MD

Price: $221.75

Hardcover: 1240 pages

Publisher: Demos Medical Publishing; 2nd Edition edition (March 15, 2010)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment