CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU THẦN KINH SAU ZONA Ở BỆNH NHÂN ZONA ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU THẦN KINH SAU ZONA Ở BỆNH NHÂN ZONA ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU THẦN KINH SAU ZONA Ở BỆNH NHÂN ZONA ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Vương Thế Bích Thanh*, Nguyễn Tất Thắng **
TÓM TẮT
Mở đầu: Đau thần kinh sau zona là biến chứng thường gặp nhất của bệnh zona, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và việc điều trị biến chứng này là một thách thức đối với các bác sĩ lâm sàng. Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố liên quan đến đau thần kinh sau zona ở bệnh nhân zona, giúp hiểu biết thêm về diễn tiến tự nhiên và góp phần vào biện pháp ngăn ngừa biến chứng này.
Mục tiêu: Xác định các yếu tố liên quan đến đau thần kinh sau zona ở bệnh nhân mắc zona, đánh giá sự phối hợp các yếu tố nguy cơ trong việc xác định bệnh nhân có nguy cơ đau thần kinh sau zona.
Đối tượng-Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu.
Kết quả: Có 150 bệnh nhân zona được theo dõi trong 3 tháng, tỉ lệ mới mắc biến chứng đau thần kinh sau zona là 19% (29/150). Các yếu tố nguy cơ độc lập của đau thần kinh sau zona: tuổi từ 50 trở lên (OR:15,97, p=0,002), mức độ phát ban nặng (OR:17,41, p=0,001), đau trong giai đoạn cấp ở mức độ nặng (OR:23,29, p=0,031). Yếu tố bảo vệ độc lập: được điều trị giảm đau tại bệnh viện (OR: 0,025, p=0,001). Khả năng dự đoán đau thần kinh sau zona khi kết hợp các yếu tố nguy cơ: khi bệnh nhân có cả 3 yếu tố nguy cơ thì khả năng bị đau thần kinh sau zona là trên 50%; khi bệnh nhân không có ba yếu tố nguy cơ trên thì khả năng không bị đau thần kinh sau zona là trên 90%.
Kết luận: Có thể tiên lượng khả năng xuất hiện biến chứng đau thần kinh sau zona dựa vào các yếu tố tuổi, mức độ nặng của phát ban và mức độ đau, từ đó xác định được bệnh nhân nào cần đến biện pháp ngăn ngừa biến chứng này để có phác đồ điều trị phù hợp nhất giúp ngăn ngừa biến chứng hiệu quả.

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU THẦN KINH SAU ZONA Ở BỆNH NHÂN ZONA ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Leave a Comment